Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
chemie
Návody do cvičení
Jednoduché pokusy s cukrem (.pdf)
Plamenové zkoušky (.pdf)
Potenciometrické stanovení pH vodných roztoků (.pdf)
R a S věty (.pdf)
Redukční vlastnosti cukru (.pdf)
Rychlost chemickych reakcí (.pdf)
Stanovení organického znečištění vody (.pdf)
Určování barevných přechodů acidobazických indikátorů (.pdf)
Vlastnosti bílkovin (.pdf)
Výstražné symboly a jejich význam (.pdf)
Výukové filmy
Automatické dávkovače (.wmv, 80 MB)
Filtrace (.wmv, 63 MB)
Příprava roztoků (.wmv, 71 MB)
Vážení (.wmv, 62 MB)
Výukové prezentace
Stavba atomu (.ppt)
Vodík (.odp)
Stavba atomu (.odp)
Stavba atomu (.ppt)