Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
e-learning
Angličitna
British and American Literature (projekt SIPVZ 2006) - hodnotící zpráva
Biologie
Podpora výuky biologie
Dějiny kultury
Podpora výuky dějin kultury
Fyzika
xxx (projekt SIPVZ 2006) - hodnotící zpráva
Geografie
Podpora výuky zeměpisu a geografie (projekt SIPVZ 2004-2006) - hodnotící zpráva
Zeměpisný kvíz (vytvořili studenti 4.bg ve školním roce 2007/2008)
Chemie
Podpora výuky chemie (projekt SIPVZ 2006) - hodnotící zpráva
Informatika
Grafika a digitální fotografie (SIPVZ - autor Pavel Roubal)
C/C++
Učíme se filmovat (.ppt, projekt SIPVZ 2006) - hodnotící zpráva
JavaScript (projekt SIPVZ 2006) - hodnotící zpráva
Hardware
Strukturovaný datový typ pole
Typografie
Základy práce s dynamickými proměnnými
Dynamické datové struktury
Databáze příkladů z informatiky
Matematika
Základní geometrické konstrukce
Taylorovy rozvoje
Pexeso


Všechny výše uvedené výukové materiály vznikly v rámci projektů SIPVZ v letech 2004-2006 a jsou plně k dispozici pro další zájemce z řad studentů a učitelů na ostatních školách.

Prohlížeč prezentací PowerPoint 2003 - freeware (1,9 MB)