Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
 
Environmentální výchova
 
Environmentální výchovou našich studentů se zabýváme od školního roku 2005/2006.
Rozvíjíme ji formou střednědobých projektů (projekty Zelený kamínek a Mravenec) a jednodenních (úklid Moravského krasu) či vícedenních akcí (škola v přírodě). Její integrování do vzdělávacích programů ostatních vyučovacích předmětů bereme pouze jako doplňkovou záležitost.
Smysl studentů pro realitu podporujeme volbou témat z našeho okolí, například v letošním projektu Mravenec jde o význam lesních mravenců pro ekosystémy a smysl jejich aktivní ochrany. Důvodem pro zařazení aktivit motivovaných životem lesních mravenců je naše snaha o propojení kladných emocí doprovázejících tyto činnosti se základní myšlenkou rozvíjení zájmu studentů o živou přírodu a její ochranu.
Tím, že environmentální výchově věnujeme samostatný projekt, který má oficiální slavnostní zahájení, několik etap a společné zakončení, spojené se zhodnocením a vytyčením cílů pro jeho příští volné pokračování, mu dáváme zcela mimořádné postavení v životě školy i studentů. Pro ně je to první akce tohoto druhu a to, co je poprvé, se obvykle do lidských vzpomínek zapíše velmi výrazně.
Našim studentům zprostředkováváme setkání se zajímavými a pro věc zapálenými lidmi. Přibližujeme jim různé pohledy na tentýž jev a vkládáme v ně důvěru, že se s naší pomocí dokáží v této komplikované problematice sami zorientovat – proto je součástí programu letošní školy v přírodě i výukový program SEV Ostrůvek věnovaný problematice mořského rybolovu.
 
Své zkušenosti s rozvojem environmentální výchovy bychom rádi předali i dalším zájemcům o tuto problematiku. Proto jsme se rozhodli zřídit tyto webové stránky a postupně na nich zdokumentovat naše aktivity.