Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
47. ročník FO - kategorie E, F, G [FO]

47. ročník FO - kategorie E, F, G

Úlohy a řešení

Úlohy a řešení úloh všech kol letošního ročníku FO kategorií E, F a G jsou k dispozici v archívu.

Výsledky krajského kola kategorie E

Výsledková listina kategorie E ke stažení: e-47-reg.pdf

Pořadí Jméno Příjmení Škola Ú 1 Ú 2 Ú 3 Ú 4 Ú 5 Celkem
Úspěšní řešitelé
1. Kejík Martin G T. Novákové, Brno 10 9 10 7 6 42
2. Švéda Petr G T. Novákové, Brno 8 8 10 9 6 41
3. Michlíček Mirek VG Komenského nám. 5, Vyškov 10 9 8 10 0 37
4. Neuwirth Petr Gymnázium Šlapanice 0,5 9,5 10 10 5 35
5. Najman Jan Gymnázium Hustopeče 2,5 8 7 9 7 33,5
6. Bártová Barbora Gymnázium Břeclav 0,5 7 10 10 3 30,5
6. Matocha Tomáš Gymnázium Hustopeče 10 6,5 4 10 0 30,5
7. Mrkosová Veronika ZŠ Miroslav 8 8 10 4 0 30
8. Rosenberg Milan ZŠ Boskovice 10 8,5 1 8 1 28,5
9. Kříž Jakub ZŠ Tyršova, Ivanovice na H. 10 8 1 9 0 28
9. Vyhnalíková Kateřina Gymnázium T.G.M, Zastávka 8 7 0 8 5 28
10. Lipovská Hana Gymnázium Blansko 8 9 1 9 0 27
10. Drdla Jiří ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice 8 0 10 9 0 27
11. Kuchařík Jiří ZŠ Pražská, Znojmo 10 9,5 1 6 0 26,5
11. Janáč Martin Gymnázium Boskovice 2,5 9 6 6 3 26,5
11. Weiss Vojtěch ZŠ Miroslav 8 9,5 0 9 0 26,5
12. Ostrá Anna GML, Brno 8 7 10 0 1 26
13. Chabičová Kateřina ZŠ a MŠ Blatnice p. Sv.Ant. 2,5 7 1 7 6 23,5
14. Maxera Vojtěch ZŠ Pražská, Znojmo 8 8 5 0 0 21
15. Šimonová Soňa GML, Brno 10 4,5 1 5 0 20,5
16. Procházková Radka Gymnázium a SOŠ Znojmo 5,5 7,5 0 7 0 20
Ostatní řešitelé
Veverka Pavel ZŠ Křídlovická, Brno 8 0 2 0 1 11
Zlatuška Karel G T. Novákové, Brno 3,5 2,5 1 0 4 11
Radek Strouhal Gymnázium Klobouky 0,5 6,5 1 2 0 10
Pokorný Petr MZŠ Ždánice 2 0,5 0 4 0 6,5
Kropáč Vlastimil ZŠ Vranovice 0,5 0 1 1 0 2,5

Mezi úspešné řešitele byli zařazeni soutěžící, kteří získali celkově aspoň 15 bodů, přičemž aspoň ve dvou úlohách získali 5 a více bodů.

Harmonogram a zadání 47. ročníku FO

Termíny kategorie E, F
Zahájení soutěže kategorií E, F do 15. 9. 2005
Domácí kolo do 17. 3. 2006
I. kolo 29. 3. 2006
II. kolo 12. 5. 2006
Termíny kategorie G
Zahájení souteže kategorie G 1. 2. 2006
Domácí kolo do 5. 5. 2006
Školní či oblastní kolo kolem 24. 5. 2006

Společné zadání úloh domácího kola kategorii E,F a G: fo47efg1_z.pdf.

Organizace

Kategorie E určena žákům 9. tříd, kategorie F určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia.

V prvním (domácím) kole máte za úkol vyřešit sedm úloh. Řešení odevzdejte svému učiteli fyziky v těchto termínech: úlohu první až třetí zpravidla do konce listopadu, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do 17. 3. 2006, kdy končí první kolo soutěže. Řešení úloh opraví váš učitel fyziky. Pro každou úlohu je stanoveno 10 bodů. Plný počet bodů dostává řešitel, jestliže je úloha řešena zcela bez chyb. Řešení je nevyhovující, chybí-li slovní výklad, nebo je-li neúplný, takže z něho nelze vyvodit myšlenkový postup podaného řešení.

Úspěšný řešitel prvního kola jste v případě, že dostanete v pěti úlohách alespoň 5 bodů a vyřešíte experimentální úlohu. Pozvání do druhého kola soutěže, ve kterém se dozvíte o místě a času konání, dostanete od svého učitele.

Druhé (okresní) kolo se uskuteční 29. 3. 2006. Ve druhém kole je vaším úkolem vyřešit čtyři teoretické úlohy. Úspěšným řešitelem druhého kola, kde se také boduje jedna úloha 10ti body, se stanete, pokud vyřešíte alespoň dvě úlohy s bodovým hodnocením alespoň 5 bodů a dosáhnete přitom nejmenšího počtu celkem 14 bodů. Všichni úspěšní řešitelé dostanete pochvalné uznání, nejlepší řešitelé budou odměněni.

12. 5. 2006 budou uspořádána třetí (oblastní) kola soutěže v kategorii E, a to ve vybraných místech. Do třetího kola jsou vybráni nejlepší účastníci druhého kola. Pozvání do třetího kola dostanete od svého učitele. Všichni úspěšní řešitelé třetího kola obdržíte pochvalná uznání a nejlepší soutěžící budou odměněni.

Po ukončení každého kola budete seznámeni se správným řešením úloh, buďto od svého učitele fyziky, nebo ho najdte na těchto stránkách. Pokyny pro soutěžící

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

Jméno a příjmení: Kategorie E, F
Třída: Školní rok
Škola: I. kolo
Vyučíjící fyziky: Posudek
Okres: Posuzovali
Úloha č.:

Následuje stručný záznam textu úlohy, vysvětlete označení veličin. Zapište podrobný protokol o řešení úlohy, doplněný o příslušné obrázky a náčrtky. Nezapomeňte, že z protokolu musí být jasný myšlenkový postup při řešení úlohy.

Na každý další list napište své jméno, příjmení, školu a číslo řešené úlohy, stránku protokolu o řešení. Texty úloh neopisujte, vysvětlete však vámi použité označení a udělejte stručný zápis a legendu. Používejte náčrtky. Řešení úloh doprovázejte vždy takovým slovním výkladem, aby každý, kdo si vaše řešení přečte, porozuměl vašemu postupu řešení. Připomínáme ještě jednou, že řešení úlohy bez výkladu je hodnoceno jako nevyhovující. K označení veličin používejte obvyklé značky, které užíváte ve výuce fyziky. Naučte se, že podat dobrou zprávu o řešení problému je stejně tak důležité jako jeho vyřešení. Bude se Vám to hodit v dalším studiu.

Úlohy řešte pokud možno nejprve obecně, potom proveďte číselné řešení. Nezapomínejte, že fyzikální veličiny jsou vždy doprovázeny jednotkami, že ve fyzice pracujeme často s nepřesnými čísly a výsledek je třeba zaokrouhlovat s ohledem na počet platných míst daných veličin. U zlomků pište vodorovnou zlomkovou čáru. Při řešení úloh se opírejte především o učebnice fyziky. Váš učitel fyziky vám doporučí i jiné vhodné studijní pomůcky. K úspěšnému číselnému výpočtu používejte kalkulátory; výsledek však nezapomeňte zaokrouhlit na rozumný počet platných míst.

Úlohy

Pro obě kategorie E a F je zadáno společně 16 úloh, z nichž váš učitel fyziky vybere a vyznačí sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude na vaší škole probráno do konce března. Pro vyšší kola soutěže (okresní, oblastní kolo) jsme stanovili některá závazná témata.

Kategorie F:

  • Mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie)
  • Hydromechanika (statika a dynamika kapalin, aerostatika)
  • Termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)
  • Optika (jen paprsková optika – geometrické řešení)

Kategorie E: (k výše uvedeným závazným tématům připojíme)

  • Elektřina (kondenzátory, stejnosměrný proud, obvody, účinky proudu)

Přejeme vám, abyste při řešení úloh fyzikální olympiády strávili pěkné chvíle, aby vás úlohy zaujaly, a tím aby se prohloubil váš dobrý vztah k fyzice. Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní kladný vztah.

Texty úloh domácího kola

Zadání všech úloh domácího kola: fo47efg1_z.pdf.

Řešte úlohy, které vám označí váš učitel fyziky – ty budou pro vás povinné v 1. kole FO

Upozornění pro řešitele

Fyzikální úlohy, zadávané většinou ve školních hodinách fyziky, bývají jednoduché a při jejich řešení často vystačíte s použitím logických úvah nebo jen s jedním vzorce, do něhož lze dosadit dané veličiny.

Ve fyzikální olympiádě zařazujeme většinou úlohy problémové, u kterých je třeba nejprve formulovat podmínky, za nichž je vůbec možné úlohu řešit, zjednodušit situaci, které se daný problém týká a zvážit dosažené výsledky s ohledem na vybrané vstupní údaje. Některé úlohy vyžadují spojit vědomosti z několika částí fyziky, jiné můžeme řešit jenom tehdy, když uvážíme informace z techniky nebo z dalších přírodovědných disciplín. Řešení každé úlohy musí být tedy doplněno dalším komentářem, nelze jen vybrat vhodný fyzikální vztah a „zbavit“ se problému. Velmi důležitým krokem je tzv. diskuse řešení, která dává do souvislosti nejen dané a doplněné hodnoty veličin, ale také porovnává získané výsledky se skutečností či tabelárními hodnotami.

Nezapomeňte na známou pravdu: čím více si nakreslíte obrázků, čím více se přiblížíte situaci, o níž se v úloze jedná, čím více uděláte přípravných činností, tím snadněji se potom dostanete k výsledku.

47/efg.txt · Poslední úprava: 2010/06/20 14:18 autor: Sven Dražan
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0