Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
Seminář fyzikální olympiády [FO]

Seminář fyzikální olympiády

Kdy

  1. Úterý 22.11. (nahlášeno osob: první blok 11, druhý blok 18)
  2. Pátek 25.11. (nahlášeno osob: první blok 23, druhý blok 11)
  3. Úterý 29.11. (nahlášeno osob: první blok 8, druhý blok 18)
  4. Pátek 02.12. (nahlášeno osob: první blok 28, druhý blok 11)
  5. Pátek 09.12. (nahlášeno osob: první blok 13, druhý blok 14)
  6. Úterý 13.12. (nahlášeno osob: první blok 20, druhý blok 12)

Začátek vždy v 8:50, prosíme o dochvilnost. Konec ve přibližně okolo 12:00, semináře se mohou protáhnout o společnou návštěnu laboratoří nebo o zajímavý pokus.

Kde

Budova sekce fyziky, areál Přirodovědecké fakulty Kotlářska 2. V útery je celý seminář v mistnosti FS1, v pátek je první blok v F2 a druhý pak v F4. Cesta od vrátnice bude vyznačena šipkami.

Průběh a program

Seminář sestává z dvou bloků, první 9:00-10:20 a druhý 10:40 - 12:00. Semináře budou vést studenti, doktorandi i profesoři fyziky na PřF MU. Na programu budou různa témata, rozšíření středoškolského pohledu na konkretni fyzikalni problemy, motivační experimenty. Bloky budou nezávislé. Tedy v tom smyslu, že když někdo na nějaký nepůjde, tak mu to nebude nijak překážet v porozumění dalším.

Anotace seminářů

Den Začátek Přednášející Název Anotace
22.11 09:00 Jan Novotný Limity a Derivace Obsah
* Limita funkce v bodě
* Derivace funkce v bodě
* geometrický význam, fyzikální význam
* Odvození základních limit
* Odvození a názorné objasnění derivací elementárních funkcí
* Derivace složené funkce
* Derivace součinu a podílu funkcí
* Když zbude čas: Jednoduché diferenciální rovnice

Forma
Vše se budu snažit vysvětlovat názorně, na obrázcích. Matematická odvození budou přesná, přitom provedena tak, aby každý krok byl jasný. Studenti budou počítat paralelně s výpočty na tabuli.

Cíl
O tom, že jsou derivace pro fyziku potřebné, se studenti přesvědčí na většině dalších pořádaných seminářů. Aby se na nich mohli soustředit na fyzikální podstatu, bylo by dobré již trochu ovládat používanou matematiku. K tomu poslouží tento seminář. Kromě toho by měl být zajímavý i sám o sobě - tj. i pro toho, kdo by se žádného dalšího semináře neúčastnil.
22.11 10:40 Ondřej Přibyla Fyzika, kterou určitě potkáte… Projdeme si pár úloh, které jsou inspirovány úplně normálním životem. Za jak dlouho vám zchladne ranní čaj? Jak rychle jede vlak, ve kterém sedíte? Proč jsou hrábě nebezpečné? A kolik váží kilo peří? (odpověď není 1 kg!)
25.11 09:00 Zdeňěk Bochníček Kmity jednoduché i složité S příklady kmitavého pohybu se můžeme setkat doslova na každém kroku. Naše srdce kmitá po celou dobu našeho života, kmitají končetiny při chůzi a běhu, hlasivky, když mluvíme a ušní bubínek, když nasloucháme jinému. A právě kmitům bude věnován tento seminář. Začneme nejjednoduššími příklady, kterými přímo navážeme na středoškolský výklad. Postupně se však odvážíme řešit i složitější problémy a skončíme alespoň kvalitativním popisem komplikovaných kmitů soustav. Seminář bude doplněn experimenty, nichž některé, jak doufáme, účastníky musí nadchnout.
Znalost základů diferenciálního počtu je jistou výhodou, avšak není nezbytná. Neobejdeme se však bez znalostí základů algebry: úpravy výrazů, řešení lineárních rovnic a počítání s goniometrickými funkcemi.
25.11 10:40 Tomáš Záležák Optika a její světlé a tmavé stránky * geometrická optika a plošné zdroje světla
* vlnová optika a difrakce (převážně bez odvození)
- Huygens-Fresnelův princip
- bodový zdroj světla a …
- Fraunhoferova na malém otvoru daleko od bodového zdroje
- Fresnelova difrakce na terčíku
- plošný zdroj světla
* srovnání s běžným denním/nočním pozorováním světelných zdrojů světla a stínů
29.11 09:00 Petr Kloc Gaussova eliminační metoda Nejdříve si objasníme, co je to soustava lineárních rovnic a kde se s ní můžeme ve fyzice setkat. Pak bude následovat ukázka možných způsobů řešení, především pomocí matice. Dále bude následovat krátký popis výpočtu determinantu matice a jeho využití pro určení řešitelnosti soustavy rovnic. Nakonec si uvedeme pár příkladů, ve kterých se používá řešení soustav rovnic pomocí matice.
Seminář předpokládá obecná znalost řešení soustav rovnnic. Pro správné pochopení ilustračního příkladu je dobré znát Kirchhoffovy zákony.
29.11 10:40 Tomáš Tyc
02.12 09:00 Martin Ploschner Magnety, které vás přitáhnou a nepustí Nejprve si něco řekneme o podstatě magnetismu, abychom měli alespoň hrubou představu odkud se ohromné množství zajímavých magnetických jevů vlastně bere. Pak mám nachystaných cca 15 experimentů (netradičních!), které si, když čas a technické okolnosti dovolí, ukážeme a zkusíme fyzikálně vysvětlit.
02.12 10:40 Tomáš Čechal
09.12 09:00 Jitka Bělašková Interference světla - zcela jasná teorie Pokus o co nejjednodušší matematický popis interferenčních jevů. Bližší seznámení s vlnovou rovnicí a jejími řešeními. Princip superpozice aneb kolik vlastně existuje řešení, když najdeme alespoň dvě? Sympatické vlastnosti komplexních čísel aneb proč se s problémem dřít v reálném oboru, když ho můžeme řešit komplexně? Šedivá je teorie, zelené budou listy tulipánu. Kdo chce vidět na vlastní oči, zůstaňte i na druhý blok.
09.12 10:40 Jiří Strumienský Interference světla - zcela jasné barvy V několika experimentech vyzkoušíme, jestli odvozená teorie opravdu funguje, a třeba se objeví i barvy. Izolepa jak ji neznáte. A co na to mobilní telefony? Stříhat, lisovat, ohýbat, táhnout, … odejít.
13.12 09:00 Filip Zlámal Vektory, částice a zákusek * něco o vektorech
* matematický popis pohybu po kružnici
* pohyb nabité částice v magnetickém poli
* a malý zákusek nakonec.
13.12 10:40 Ondřej Přibyla Ponožky profesora Bertlmanna aneb o povaze světa Skrze jednoduchý příklad se podíváme na jednen zajímavý (a experimentálně potvrzený) důsledek kvantové mechaniky, kterému se říká „nelokálnost“ nebo „entanglement“.

A kdože je ten prof. Bertlmann?

Prof. Bertlmann je zajímavý člověk. Na každé noze má ponožku jiné barvy. Když má na pravé noze růžovou, tak na levé bude mít určitě světle modrou. Když má na pravé noze oranžovou, tak na levé má zelenou… A byl to blízký spolupracovník Johna Bella, který „entanglement“ objevil.

Pro koho

Obecně pro všecky fyzikychtivé studenty středních škol. Ale některé semináře budou zaměřeny na pokročilejší partie - tedy doporučeno vyšším ročníkům.

Organizace

Budeme rádi, když bude vaše účast na seminářích hojná, nicméně přece jenom se pohybujeme v konečném prostoru a tak jsou i kapacity jednotlivých poslucháren omezené.

  • Místnost FS1 - maximálně 20 osob
  • Místnost F2 - maximálně 80 osob
  • Místnost F4 - maximálně 30 osob

Ve snaze předejít možným nepřijemnostem s kapacitou jsme pro vás připravili malý formluář (viz níže) do kterého můžete svou plánovanou účast dopředu nahlásit. Jedná se spíše o orientační informaci aby ostatní účastníci a my alespoň rámcově tušili kolik lidí hodlá na který seminář přijít.

Jízdné není možno proplatit.

47/seminar.txt · Poslední úprava: 2009/01/22 18:32 (upraveno mimo DokuWiki)
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0