Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
Seminář fyzikální olympiády [FO]

Seminář fyzikální olympiády

Kdy

  1. Pondělí 26.11. 10:00 (nahlášeno osob: 12)
  2. Středa 28.11. 10:00 (nahlášeno osob: 15)
  3. Pondělí 03.12. 10:00 (nahlášeno osob: 12)
  4. Středa 05.12. 10:00 (nahlášeno osob: 14)
  5. Pondělí 10.12. 10:00 (nahlášeno osob: 15)
  6. Středa 12.12. 10:00 (nahlášeno osob: 9)

Začátek vždy v 10:00, prosíme o dochvilnost. Konec bude přibližně okolo 12:00, semináře se mohou protáhnout o společnou návštěnu laboratoří nebo o zajímavý pokus.

Kde

Budova sekce fyziky, areál Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. V pondělí je seminář v místnosti F4, ve středu je v učebně F3. Cesta od vrátnice bude vyznačena šipkami.

Průběh a program

Seminář sestává vždy z jedné přednášky na zvolené téma. Celková délka přednášky nepřekročí 2 hodiny. Semináře budou vést studenti, doktorandi i profesoři fyziky na PřF MU. Na programu budou různá témata, rozšíření středoškolského pohledu na konkrétní fyzikální problémy, motivační experimenty. Přednášky budou nezávislé. Tedy v tom smyslu, že když někdo na nějakou nepůjde, tak mu to nebude nijak překážet v porozumění dalším.

Anotace seminářů

Den Začátek Přednášející Název Anotace
26.11 10:00 Tomáš Záležák Jak se zpracovávají měření a jejich chyby Kvalitativní i kvantitativní zamyšlení nad přesností měření a ukázka vyhodnocení několika měření.
28.11 10:00 Jindřich Žižka Nebeská mechanika a Keplerovy zákony Nástin oborů nebeské mechaniky, geometrie rovinné dráhy, určení rychlosti planetky v eliptické dráze pomocí Keplerových zákonů. Následný výpočet energie uvolněné srážkou Země s fiktivní planetkou. Demonstrace.
03.12 10:00 Lukáš Chvátal Jednoduché numerické metody aneb když tužka a papír nestačí Co jsou a k čemu slouží numerické metody, ukázka některých z nich na různých fyzikálních problémech.
05.12 10:00 Tom Záležák O soustavách rovnic, maticích a analytické geometrii Soustavy rovnic a souvicející geometrie, zápis téhož s pomocí matic a vektorů. K čemu jsou dobré matice? Vzájemná poloha přímek a rovin. Zvětšení a zmenšení, zrcadlení, zkosení, stejnolehlost, otočení, a další zobrazení.
10.12 10:00 Ondra Přibyla Kmity úplně nejobecnější Popis kmitání ve vhodných souřadnicích, závaží na pružině, matematické kyvadlo, poloválec na desce a další zajímavé případy.
12.12 10:00 Martin Plöschner a Martin Šarbort Vánoční překvapení Zajímavé vyprávění o různých pokusech včetně fotografií i pokusů samotných.

Pro koho

Obecně pro všecky fyzikychtivé studenty středních škol. Ale některé semináře budou zaměřeny na pokročilejší partie – tedy doporučeno vyšším ročníkům.

Organizace

Ve snaze předejít možným nepříjemnostem s kapacitou jsme pro vás připravili malý formulář (viz níže), do kterého můžete svou plánovanou účast dopředu nahlásit. Jedná se spíše o orientační informaci, aby ostatní účastníci a my alespoň rámcově tušili, kolik lidí hodlá na který seminář přijít.

Jízdné nebude propláceno.

49/seminar.txt · Poslední úprava: 2009/01/19 23:31 (upraveno mimo DokuWiki)
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0