Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

49:seminar [2009/01/20 00:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seminář fyzikální olympiády ======
  
 +==== Kdy ====
 +  - Pondělí 26.11. 10:00 (nahlášeno osob: 12)
 +  - Středa 28.11. 10:00 (nahlášeno osob: 15)
 +  - Pondělí 03.12. 10:00 (nahlášeno osob: 12)
 +  - Středa 05.12. 10:00 (nahlášeno osob: 14)
 +  - Pondělí 10.12. 10:00 (nahlášeno osob: 15)
 +  - Středa 12.12. 10:00 (nahlášeno osob: 9)
 +
 +Začátek vždy v 10:00, prosíme o dochvilnost.
 +Konec bude přibližně okolo 12:00, semináře se mohou protáhnout o společnou návštěnu laboratoří nebo o zajímavý pokus.
 +
 +==== Kde ====
 +Budova sekce fyziky, areál Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. V pondělí je seminář v místnosti F4, ve středu je v učebně F3.
 +Cesta od vrátnice bude vyznačena šipkami.
 +
 +
 +==== Průběh a program ====
 +Seminář sestává vždy z jedné přednášky na zvolené téma. Celková délka přednášky nepřekročí 2 hodiny.
 +Semináře budou vést studenti, doktorandi i profesoři fyziky na PřF MU.
 +Na programu budou různá témata, rozšíření středoškolského pohledu na konkrétní fyzikální problémy, motivační experimenty.
 +Přednášky budou nezávislé. Tedy v tom smyslu, že když někdo na nějakou nepůjde, tak mu to nebude nijak překážet v porozumění dalším.
 +
 +
 +==== Anotace seminářů ====
 +^Den ^Začátek ^Přednášející ^Název ^Anotace ^
 +|26.11 |10:00 |Tomáš Záležák |Jak se zpracovávají měření a jejich chyby |Kvalitativní i kvantitativní zamyšlení nad přesností měření a ukázka vyhodnocení několika měření.|
 +|28.11 |10:00 |Jindřich Žižka |Nebeská mechanika a Keplerovy zákony |Nástin oborů nebeské mechaniky, geometrie rovinné dráhy, určení rychlosti planetky v eliptické dráze pomocí Keplerových zákonů. Následný výpočet energie uvolněné srážkou Země s fiktivní planetkou. Demonstrace. |
 +|03.12 |10:00 |Lukáš Chvátal |Jednoduché numerické metody aneb když tužka a papír nestačí |Co jsou a k čemu slouží numerické metody, ukázka některých z nich na různých fyzikálních problémech. |
 +|05.12 |10:00 |Tom Záležák |O soustavách rovnic, maticích a analytické geometrii |Soustavy rovnic a souvicející geometrie, zápis téhož s pomocí matic a vektorů. K čemu jsou dobré matice? Vzájemná poloha přímek a rovin. Zvětšení a zmenšení, zrcadlení, zkosení, stejnolehlost,​ otočení, a další zobrazení. |
 +|10.12 |10:00 |Ondra Přibyla |Kmity úplně nejobecnější |Popis kmitání ve vhodných souřadnicích,​ závaží na pružině, matematické kyvadlo, poloválec na desce a další zajímavé případy. |
 +|12.12 |10:00 |Martin Plöschner a Martin Šarbort |Vánoční překvapení |Zajímavé vyprávění o různých pokusech včetně fotografií i pokusů samotných. |
 +
 +==== Pro koho ====
 +Obecně pro všecky fyzikychtivé studenty středních škol. Ale některé semináře budou zaměřeny na pokročilejší partie – tedy doporučeno vyšším ročníkům.
 +
 +==== Organizace ====
 +Ve snaze předejít možným nepříjemnostem s kapacitou jsme pro vás připravili malý formulář (viz níže), do kterého můžete svou plánovanou účast dopředu nahlásit. Jedná se spíše o orientační informaci, aby ostatní účastníci a my alespoň rámcově tušili, kolik lidí hodlá na který seminář přijít.
 +
 +Jízdné nebude propláceno. ​
49/seminar.txt · Poslední úprava: 2009/01/20 00:31 (upraveno mimo DokuWiki)
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0