Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
Studijní texty [FO]

Studijní texty

Během každému ročníku Fyzikální olympiády vychází sada studijních textů, která rozšiřuje vaše znalosti ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, krajském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola vám doporučujeme tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou vám nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem těch oblastí fyziky, které se ve škole neučí.

Studijní texty jsou vydávány Vydavatelstvím MAFY Hradec Králové. Můžete si je rovněž stáhnout zde v elektronické podobě.

Kat Text PDF PDF Booklet
A Vybíral, B. – Zdeborová, L.: Odporové síly, Pohyb tělesa s vlivem odporových sil odpsil.pdf
odpory.pdf
odpsil_booklet.pdf
odpory_booklet.pdf
B Jarešová, M.: Elektrické obvody elobvody.pdf elobvody_booklet.pdf
C Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (hydromechanika) fyzika4.pdf fyzika4_booklet.pdf
D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (pohyby těles ve Sluneční soustavě) fyzika5.pdf -

Přehled všech studijních textů najdete v Knihovničce FO.

Některé studijní texty budou také publikovány v časopise Rozhledy matematicko–fyzikální, který si můžete předplatit v sekretariátu JČMF Praha, Žitná 25. Řadu informací najdete v časopise Školská fyzika vydávaném ZČU v Plzni.

Soubory jsou k dispozici ve dvou fomátech PDF, ve verzi určené pro prohlížení na počítači a k tisku (Booklet). K prohlížení PDF souborů je vhodný Acrobat Reader.

51/abcd/texty.txt · Poslední úprava: 2010/06/20 13:50 autor: Sven Dražan
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0