Domácí kolo kategorií ABCD

Organizace

V domácím kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do rukou tajemníka KK FO se musí dostat do 6. ledna 2011), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 11. dubna 2011). Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky nebo na těchto stránkách. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře.

Nepodceňujte prosím řešení domácího kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy domácího kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

Důležité upozornění: Termíny odevzdání úloh domácího kola v Jihomoravském kraji jsou oproti celostátním termínům uvedeným na stránkách Ústředního výboru FO posunuty. Závazné jsou níže uvedené termíny.

Harmonogram 52. ročníku FO

Zadání úloh

Texty úloh si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Řešení úloh

Řešení úloh každé kategorie zveřejníme po termínu odevzdání.

Pokyny pro soutěžící

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Texty úloh neopisujte, napište jen text řešení a udělejte legendu označení. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Studijní témata

Během každému ročníku Fyzikální olympiády vychází sada studijních textů, která rozšiřuje vaše znalosti ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, krajském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola vám doporučujeme tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou vám nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem těch oblastí fyziky, které se ve škole neučí.

Studijní texty jsou vydávány Vydavatelstvím MAFY Hradec Králové. Můžete si je rovněž stáhnout zde v elektronické podobě.

Kat Text PDF PDF Booklet
A Šedivý, P.: Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami modelov.pdf modelov_booklet.pdf
B Šedivý, P.: Teplotní závislosti fyzikálních veličin teplota.pdf teplota_booklet.pdf
C Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Komplexní úlohy z mechaniky) fyzika7.pdf -
D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Síla a tuhé těleso) fyzika6.pdf -

Přehled všech studijních textů najdete v Knihovničce FO.

Některé studijní texty budou také publikovány v časopise Rozhledy matematicko–fyzikální, který si můžete předplatit v sekretariátu JČMF Praha, Žitná 25. Řadu informací najdete v časopise Školská fyzika vydávaném ZČU v Plzni.

Soubory jsou k dispozici ve dvou fomátech PDF, ve verzi určené pro prohlížení na počítači a k tisku (Booklet). K prohlížení PDF souborů je vhodný Acrobat Reader.

52/abcd/domaci_kolo.txt · Poslední úprava: 2011/04/01 12:16 autor: Pavel Řehák
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0