Celostátní kolo

Místo: Brno

Termín: 26. 2. - 1. 3. 2013

Pořádá: Gymnázum, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

Seznam postupujících: seznam.pdf

Postupujícím do celostátního kola blahopřejeme a zde je k nahlédnutí pozvánka a program.

Průběh celostátního kola

Úterý

Celá soutěž začala příjezdem soutěžících a členů ústřední a krajských komisí do hotelu Amphone, kde krom jiného obdrželi slovník, aby se v Brně domluvili.

ředitel gymnázia dr. Herman při slavnostním zahájení

Večer v aule gymnázia proběhlo slavnostní zahájení, kde po proslovech významných hostů vystoupila studentská hudební skupina „Nakonec pozítří“, zazněla báseň „Atom, jenž vybudoval Bohr“, ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) předvedlo, jak lze vidět zvuk a slyšet světlo a na závěr jsme si všichni mohli zazpívat Elektrický valčík.

Středa

Dopoledne bylo věnováno řešení teoretických úloh, jejichž zadání i řešení je uvedeno níže

Odpoledne si účastníci prošli historický střed města doplněný odborným výkladem a večer se od paní Ing. Drábové dozvěděli nové zajímavosti o jaderné energii.

večerní přednáška paní Ing. Drábové

Čtvrtek

Ve čtvrtek se soutěžící na dvě etapy přesunuli na Fakultu strojního inženýrství VUT, kde probíhalo měření a zpracování experimentální úlohy. Její zadání se zde zanedlouho objeví.

měření experimentální úlohy

Odpoledne soutěžící navštívili blízké podniky, kde se vyrábí elektronové mikroskopy (Delong Instruments, FEI), a při bohatém výkladu jistě načerpali spoustu nových poznatků.

Večer byl završen přednáškou pana prof. Mikuláška, který nejprve zjistil o kterých otázkách z kosmologie posluchači chtějí slyšet a o čem rozhodně slyšet nechtějí, aby je následně přesvědčil, že i v takovém případě se mohou dovědět něco nového a zajímavého.

Pátek

V pátek na soutěžící čekalo slavnostní zakončení soutěže v aule rektorátu VUT, kde konečně zjistili, jak se jim v soutěži vedlo a jak dopadli. Protože se domníváme, že už samotný postup do celostátního kola je velký úspěch, neodjel žádný soutěžící s prázdnou. Kromě energetického nápoje od společnosti ČEZ, pexesa od Siemensu a USB flash disku od VUT si (bronzoví) úspěšní účastníci a (stříbrní) úspěšní řešitelé odvezli spoustu drobných i větších darů od našich sponzorů (E.ON, Trade FIDES,…). Zlatí vítězové si mezi sebe ještě navíc rozdělili elektronické slovníky (LINGEA), náramkové hodinky (ROTAX) a dotykový mobilní telefon (od EBM). Tři nejlepší obdržli od společnosti ČEZ šek na 10.000,- Kč, za který, v případě studia vysoké školy s technickým zaměřením, si mohou pořídit studijní materiály. Vítězi jsme ještě předali Dánskou konverzaci, která se mu jistě bude na mezinárodní olympiádě, letos probíhající právě v Dánsku, hodit.

vítězové: zleva Jiří Guth (3. místo), Martin Raszyk (2. místo) a Lubomír Grund (1. místo)

Fotografie

další fotografie z průběhu celostátního kola Fyzikální olympiády jsou zde. Jejich autoři jsou Vojtěch Kába a David Hajn z Jarošky. Pokud budete mít zájem o některé z nich v původní velikosti, napište si o ně na adresu: fo(zavináč)jaroska.cz

Výsledková listina

Odkazy

Vyhlašovatelem FO je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je Jednota českých matematiku a fyziků

Organizátorem ústředního (celostátního) kola 54. ročníku FO kategorie A je:

Nad ústředním kolem 54. ročníku Fyzikální olympiády převzali záštitu:

Sponzoři a partneři ústředního kola 54. ročníku Fyzikální olympiády

54/celostatni_kolo.txt · Poslední úprava: 2013/03/21 09:17 autor: Pavel Řehák
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0