Warning: Declaration of action_plugin_navi::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/navi/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_tag::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/tag/action.php on line 22

Warning: Declaration of action_plugin_archiveupload::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/archiveupload/action.php on line 40

Warning: Declaration of action_plugin_authad::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/authad/action.php on line 20

Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/columns/action.php on line 27

Warning: Declaration of action_plugin_alignment::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/html/fo/lib/plugins/alignment/action.php on line 37
Kategorie A, B, C, D [FO]

Warning: Declaration of syntax_plugin_comment::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/fo/lib/plugins/comment/syntax.php on line 42

Warning: Declaration of syntax_plugin_comment::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/fo/lib/plugins/comment/syntax.php on line 43

Kategorie A, B, C, D

Domácí kolo

Organizace

V domácím kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 4. ledna 2016), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 4. dubna 2016). Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře.

Nepodceňujte řešení domácího kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy domácího kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

Úlohy

Zadání

Texty úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf:

Řešení

Řešení úloh každé kategorie zveřejníme po termínu odevzdání.

Pokyny pro soutěžící

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Texty úloh neopisujte, napište jen text řešení a udělejte legendu označení. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Studijní témata

Ke studijním tématům vyšly následující studijní texty.

  • Kategorie A: Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, část 5 (Moderní fyzika), kapitoly 43 Jaderná fyzika a 44 Energie z jádra
  • Kategorie B: Jarešová, M.: Elektrické obvody
  • Kategorie C: Horáková R., Šedivý P.: Kruhový děj s ideálním plynem
  • Kategorie D: Prachař, J., Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I (Jednoduché soustavy spojené vláknem)

Krajské kolo

Organizace

Do krajského kola je nutné se přihlásit přes portál jmskoly.cz, kde také naleznete potřebné informace.

Krajské kolo fyzikální olympiády se koná v době od 8:30 do 13:15 hod. v Brně na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše 14 (mapa) v učebně fyziky F2 ve třetím podlaží, od schodiště vlevo na konci chodby.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 15. 1. 2016, v kategoriích B, C, D ve středu 20. 4. 2016.

Od 8:30 do 8:45 probíhá prezence soutěžících. Mimobrněnským studentům bude v době 8:45 – 9:00 hod. proplaceno jízdné IDSJmK do Brna a zpět a jízdenky městskou dopravou v Brně; jízdenky musíte odevzdat jako doklad. Podrobné informace o proplácení jízdenek naleznete zde

Nezapomeňte si s sebou vzít: psací a rýsovací potřeby, (neprogramovatelnou) kalkulačku, matematicko-fyzikální tabulky, doporučujeme vhodné občerstvení (pití, jídlo). Jiné pomůcky nejsou při soutěži dovoleny.

Soutěžící mohou požádat ředitelství školy o jeden den studijního volna.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10 bodů.

Bodová hranice pro úspěšného řešitele se stanovuje centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří získají alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů, budou označeni jako úspěšní účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které vypočítáte ze vzorce: MB = ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úlohy

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola. Zde je zveřejníme den po konání krajského kola. Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící bezprostředně po skončení krajského kola.

Výsledky

Výsledky krajského kola budou zveřejněny po sumarizaci výsledků ze všech krajů, tedy za 2-3 týdny po krajském kole.

Celostátní kolo

Organizace

Z nejúspěšnějších účastníků druhého (krajského) kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže. Celostátní kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální, na její vypracování jsou zpravidla 4 hodin času. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

V celostátním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úspěšní řešitelé budou stanoveni na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Nejvíce dvanáct nejlepších řešitelů třetího kola bude vyhlášeno za vítěze třetího kola. Z desíti nejlepších vítězů třetího kola bude s ohledem na jejich předcházející výsledky v soutěži na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 47. Mezinárodní fyzikální olympiády, která bude uspořádána červenci 2016 v Zürichu ve Švýcarsku.

Termín a místo konání

Celostátní kolo se koná v termínu 2. – 5. 2. 2016 (úterý až pátek) v Bílovci. O svém pozvání na celostátní kolo se dozvíte od ředitelství své školy.

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh zveřejníme v průběhu konání či po skončení celostátního kola.

57/abcd.txt · Poslední úprava: 2015/10/02 09:12 autor: Pavel Řehák
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0