Expedice Prudká 2009

V hlubokém údolí, kde lze spatřit klikatící se řeku a všude ve stráních jsou husté neprostupné lesy, si skupina odvážných dobrodruhů řekla, že poznají místní kmenovou moudrost a tradice. Nezalekli se pověstí, a tak uspořádali speciální vysoce sofistikovanou expedici v teplých červnových dnech na ono tajuplné místo. Co je čekalo, jak si s nečekanýmí úkoly poradili a co si přivezli do svých domovů je vidět z části jejich ukradených duší…

Co se dělo

Pondělí

V nesnesitelném ránu sraz na nádraží a odtud cesta do posledního obydleného města Tischonovatek (v místním jazyce Tišnov). Cestou prověřování znalostí o kamarádech dobrodruzích a náhle ve zmatku nastává první ženistický úkol. Postavit dopravní most přes divoký potok, ze kterého kmen bere pitnou vodu. Uctění kmenových pravidel spolu s příslušníky nejvyšší kmenové rady. Představení netradičního vakonošíkového sportu a turnaj mezi týmy dobrodruhů. Kvalitní teoretická příprava na další nečekané stavění mostů z pohledu statika Jendy Kalendy…


V netradiční přednášce byly ukázány úvodní pasáže ze stavební mechaniky. Principy výpočtu prostých nosníků, objasnění rovnováhy vnitřních a vnějších sil a z toho plynoucích vlastností průřezů. Odrazem teoretického poznání byla ukázka různých typů mostních konstrukcí.


A troška praxe na závěr dne ;-)

Úterý

Vlivy vyspělého světa na domorodý kmen se nezadržitelně projevují a hned po ránu tu máme speciální dostihy… Ale to ne co to, že by se dva koně splašili a ANO… a POZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR stromy… jejda a už je tu několik zraněných a jeden má i výlet do civilizace. Po této hrozné události mají dobrodruhové relaxační volno a po chutném obědě přicházejí opět dva mudrcové:


Vašek Piskač, kromě výuky fyziky na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně se ve volném čase věnuje rodině, podílí se na popularizačních akcích pro veřejnost, lektoruje semináře pro učitele přírodních věd, sportuje a ze všecho nejraději pobývá v přírodě.

Kruhy v obilí aneb jak na ně

Workshop seznamil účastníky se základy teorie kruhů v obilí, s jejich možnými interpretacemi a hlavně s tím, jak tyto obrazce vyrobit. Matematicky řečeno - workshop je zaměřen na velkorozměrovou geometrii s použitím provazů.

Tomáš Tyc, vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě MU. Ve své vědecké práci se věnuje optice, především geometrickému pohledu na ni, ale i kvantové optice a kvantové teorii informace. Je spoluautorem návrhu neviditelného pláště, který by mohl otevřít cestu k praktické neviditelnosti. Rád fyziku popularizuje.

Černé díry, neviditelný plášť a superanténa realizované pomocí moderních metamateriálů

Optika v současné době zažívá nevídaný rozvoj - návrhy i experimentální realizace neviditelných plášťů, koncentrátorů světla, superantén a dalších pozoruhodných zařízení. To vše umožňují moderní metamateriály, které za své unikátní optické vlastnosti vděčí své mikroskopické struktuře. V přednášce byly popsány některé zcela nedávno objevené aplikace metamateriálů jako černé díry v laboratoři, superanténa nebo širokospektrální neviditelnost a přednáška byla doplněna experimenty, ilustrujícími probírané jevy.


Po večeři boj o místního šampióna Ptačího muže - několik disciplín, různé úkoly, šamani a božstva,…

Středa

Po vydatné snídani (však jako každý den) se dobrodruhové dozvěděli navzájem něco o sobě a taktéž proběhlo ohlédnutí v nedávné minulosti. Poté přijeli kouzelným strojem 3 strážci tajemství a zájemcům pověděli něco o tom, co ví…


Zdeněk Bochníček

VŠ učitel fyziky na Přírodovědecké fakultě. Odborné zaměření: strukturní analýza pevných látek, výuka: základní fyzikální kurzy pro studenty fyziky, chemie a biologie. Výuka specializovaných předmětů pro studenty učitelství fyziky, volitelné předměty pro širokou studentskou obec: Fyzika v živé přírodě, Fyzikální principy přístrojů kolem nás. Popularizace fyziky.

Fyzika v živé přírodě

Fyzika je někdy nazývána „vědou o neživé přírodě“. To však vůbec neznamená, že by živá příroda nebyla fyzikálními zákony ovlivněna. Právě naopak, fyzikální zákony formují svět živé přírody a v přednášce si povšimneme příkladů a situací, kde lze vliv fyzikálních zákonů jednoduše demonstrovat.

Michal Bulant

učí na Přirodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (hlavně) algebru a teorii čísel, trochu na Fakultě informatiky všeobecnou matematiku (zvláště ve zkouškovém období občas frustrující zážitek) a občas stvoří nějakou přednášku pro zájemce z řad středoškoláků. Kromě matematiky se věnuje své rodině (pokud ho tedy dospívající dcery neignorují), má rád kolo, všechny míče, Linux a *GNU*, Kunderu a Škvoreckého, různou hudbu (převážně folk a world music) a nemá rád tzv. „krásné počasí“.

Kombinatorické hry

jsou hry dvou hráčů bez skrytých tahů a bez náhody. Hráči se v tazích střídají až do doby, kdy je dosažen koncový stav, pak je jeden z hráčů prohlášen za vítěze. Ukážeme si příklady takových her (např. Nim) a odvodíme zajímavou a nepříliš komplikovanou teorii o tom, kdo v takové konkrétní hře zvítězí. Ukážeme si příklady mnoha typů kombinatorických her, které byly či jsou ve světě hrány, a u většiny z nich si řekneme, jak na ně.

Ondráš Přibyla

Člověk mnoha aktivit. V poslední době se baví mícháním zážitkovky do fyziky, a to jak při práci s talentovanými studenty na soustředěních, tak při hledání nových metod prezentace experimentů (skupina ÚDiF = úžasné divadlo fyziky). Z všemožných stylů zážitkových akcí mu nejlépe sedí takové, které jdou pořádně do hloubky. (na použitých prostředcích až tolik nezáleží, ale spíše než outdoor preferuje např. zapojení dramatiky). Kdysi velmi aktivní muzikant.

Aktuální motto: „Nezáleží na tom co víš, ale na tom co děláš.“

Z dalších zájmů v abecedním pořadí:divadlo, fyzika, improvizace, kaligrafie, matika, muzika, zen , žonglování.

Vizuální komplexní analýza I.

Počítače nikdy nedostihnou lidskou mysl. Proč? V přednášce si ukážeme, co vy umíte a počítače ne. A jako vedlejší produkt pochopíte komplexní čísla způsobem, který se neukazuje ani na univerzitě. Komplexní čísla a funkce totiž JSOU geometrická zobrazení.


Čtvrtek

S dalším ránem se opakují již zažité rituály. Po snídani přicházejí poslové z moderního světa, aby zvěstovavali novinky v oblasti elektroniky v těch nejdokonalejších věcech, co člověk může vyrobit - ve zbraních.


Pavel Fiala

Od roku 1990 je zaměstnán na katedře později ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEI VUT nyní FEKT VUT Brno. V roce 1993 se stal jedním ze zakládajících pracovníků v Laboratoři modelování a optimalizace polí v elektromechanických systémech FEKT VUT Brno. Podílel se na řešení několika desítek projektů v rámci dlouholeté spolupráci s výrobcem přístrojových měřicích transformátorů ABB EJF s.r.o Brno, spolupracoval s firmami ELEN Brno, PROTOTYPA a.s. Brno a dalšími. Vědecká práce je v současnosti zaměřena na modelování a numerickou analýzu úloh formulovaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic metodami konečných prvků (MKP), hraničních prvků (MHP), konečných diferencí (MKD). Zabývá se modelováním, analýzou a optimalizací sdružených elektromagnetických- teplotních- mechanických úloh spojených s modely, které jsou formulovány pomocí soustředných parametrů. Sestavil a otestoval několik výkonných algoritmů pro optimalizaci netriviálních úloh, kde se jeví jako nevhodné použití metody neuronových sítí či genetických algoritmů.

Teoretická a experimentální elektronika DNES

Současný výzkum v oblasti elektroniky zdaleka nezahrnuje pouze vývoj lepších počítačů. Například se stále hledají se alternativní zdroje elektrické energie, které by vyhovovaly různým nestandardním potřebám. (extrémně vysoký výkon, pulzní režim, využití parazitních vibrací apod.) A kde mají tyto zdroje využití? Třeba jako nové zbraně pro 21.století…


Pár odvěkých pravd přidal ještě velmi známý mudrc Ondráš…


Vizuální komplexní analýza II.

Komplexní čísla a funkce jsou geometrická zobrazení. A mají pozoruhodné vlastnosti. Topologie zobrazení, singularity, kruhová inverze, konformní zobrazení - těmito pojmy jsme se zabývali.


V odpoledních hodinách se každý z dobrodruhů mohl navzájem seznámit ve dvojici při kmenových aktivitách. A vyvrcholením byla příprava božských ambrozií za zvuku haky.

Ka mate

Kapitán: Ringa pakia! (Plácni rukama do stehen!)
Uma tiraha! (Vypni hruď!)
Turi whatia! (Pokrč kolena!)
Hope whai ake! (Jdi do podřepu!)
Waewae takahia kia kino! (Dupni jak nejsilněji můžeš!)

Kapitán: Ka mate, ka mate (Můžu zemřít, můžu zemřít)

Tým: Ka ora, ka ora (Můžu žít, můžu žít)

Kapitán: Ka mate, ka mate

Tým: Ka ora, ka ora

Všichni:
Tēnei te tangata pūhuruhuru (To je vlasatý muž, který zde stanul…)
Nāna nei i tiki mai whakawhiti te rā (…a který přinesl slunce a učinil, aby zářilo)
Ā upane, ka upane (Společně, všichni společně)
Ā upane, ka upane
Whiti te rā, hī! (Slunce září!)

Pátek

Celá expedice byla ve svém závěru podrobena nejtěžší zkoušce. Měla překročit stín svých znalostí a schopností a dosáhnout tak na možnost se opět vrátit do tepla svých domovů.

Ulovené duše

Materiály

Poděkování

Celý organizátorský tým v abecedním pořadí ve složení Sven Dražan, Honza Faltýnek, odletivší Zuzka Komárková, Ondřej Hlouša, Ondráš Přibyla, Jiří Maara Marek, Šimon Athaj Řeřucha a Hanka Šormová by chtěl především poděkovat všem účastníkům soustředění v Prudké 2009 tedy v abecedním pořadí:

Štěpánce Hanáčkové, Michalu Horákovi, Markétě Janošové, Marku Jelénkovi, Hynku Jemelíkovi, Andree Konečné, Tereze Konečné, Miroslavu Michlíčkovi, Tomáši Moutelíkovi, Jiřímu Nárožném, Václavu Obrtlíkovi, Vilému Ottovi, Tomáši Pikálkovi, Ondřeji Pleskotovi, Václavu Raidovi, Bedřichu Saidovi, Vladimíru Sedláčkovi, Janě Sotákové, Janu Stopkovi, Zdislavě Široké, Dominkiniku Tělupilovi, Igoru Turčanovi, Tomáši Valíčkovi, Janě Veselé, Jakubovi Vošmerovi, Bohuslavu Zmekovi, Zuzaně Žufanové

protože bez nich by soustředění nebylo soustředěním a orgové by postrádali chuť udělat soustředko lepší než v minulých letech.


Každý den soustředění vyjma pátku byl spojen s přednáškami na matematicko-fyzikání témata (a nejenom na ně) proto veliké poděkování všem těm, kteří přijeli a podělili se o své znalosti.

  • Zdeněk Bochníček
  • Michal Bulant
  • Pavel Fiala
  • Jenda Kalenda
  • Vašek Piskač
  • Ondřej Přibyla
  • Tomáš Tyc

V dnešní době se vše točí kolem financí, a tak i soustředění, aby mohlo vzniknout, potřebuje peníze. Tyto nezbytné finance poskytlo Centrum volného času Lužánky a Přírodovědecká fakulta Masarzkovy univerzity skrze projekt jejímž řešitelem je Michal Bulant. Děkujeme zmíněným organizacím a jejich zaměstnancům za ochotu poskytnout finance na soustředění.

logo.jpg


Jako každoročně nám pomohla firma Kordis v čele s panem Ing. Jaromírem Holcem svým sponzorským darem v podobě volných jizdenek na vlak pro všehny účastníky. Děkujeme za tuto pomoc s přepravou lidí na místo soustředění.


V neposlední řadě patří naše díky také Rekreačnímu středisku Prudká a všem jejim zaměstnancům, kteří nám vyšli velmi vstříc ve všech našich nelehkých požadavcích. Obzvláště děkujeme kuchyni za její přívětivost a nadstandardní přístup. prudka.jpg


Nepochybně je na tomto místě nutné se zmínit i o hnutí, které v posledních letech hýbe na pozadí celým soustředěním.

foto/prudka2009/uvod.txt · Poslední úprava: 2010/06/20 13:11 autor: Sven Dražan
[unknown link type]Nahoru
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0