Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kk:stare_komise [2010/10/14 08:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Dřívějsí Krajské komise FO JmK ======
 +
 +===== 2006 - 2010 =====
 +
 +^ Funkce ​        ^ Osoba                    ^ Pracoviště ​                                                          ^
 +| Předseda ​     | RNDr. Michal Horák, CSc. | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT\\ Ústav mikroelektroniky\\ Údolní 53, 602 00 Brno  | 
 +| Místopředseda | RNDr. Jaroslav Veverka ​  | Přírodovědecká fakulta MU |
 +| Hospodář ​     | RNDr. Ludmila Nezhybová ​ | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno |
 +| Tajemník kategorií A,B,C,D | Ondřej Přibyla ​ | Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU\\ Kotlářská 2, Brno, 611 37 |
 +| Tajemník kategorií E,F,G   | Miloslav Tvrz   | Základní škola Horácké nám. 13a,\\ 621 00 Brno - Řečkovice |
 +| Další členové | doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   | Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT |
 +| | prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.| Katedra fyziky PdF MU |
 +| | Mgr. Ladislav Dvořák | Katedra fyziky PdF MU |
 +| | Bc. Sven Dražan | Fakulta informatiky MU |
 +| | Mgr. David Holec | University of Cambridge |
 +| | Filip Zlámal | Přírodovědecká fakulta MU |
 +| | Petr Kloc |Přírodovědecká fakulta MU |
 +
 +
 +/*
 +^ Funkce ​        ^ Osoba                    ^ Pracoviště ​                                                          ^
 +| Předseda ​     | RNDr. Michal Horák, CSc. | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT\\ Ústav mikroelektroniky\\ Údolní 53, 602 00 Brno\\ tel.: 541 146 155\\ fax: 541 146 298\\ e-mail: horakm@feec.vutbr.cz ​ | 
 +| Místopředseda | RNDr. Jaroslav Veverka ​  | Přírodovědecká fakulta MU\\ mobil: 723 875 005 |
 +| Hospodář ​     | RNDr. Ludmila Nezhybová ​ | Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno\\ tel.: 545 321 282\\ e-mail: nezhybova@jaroska.cz |
 +| Tajemník kategorií A,B,C,D | Ondřej Přibyla ​ | Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU\\ Kotlářská 2, Brno, 611 37\\ mobil: 775 314 158\\ e-mail: pribyla@physics.muni.cz |
 +| Tajemník kategorií E,F,G   | Miloslav Tvrz   | Základní škola Horácké nám. 13a,\\ 621 00 Brno - Řečkovice\\ tel. 541 321 507\\ e-mail: mtvrz@zshoracke.org|
 +| Další členové | doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   | Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT\\ e-mail: sandera@fme.vutbr.cz |
 +| | prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.| Katedra fyziky PdF MU\\ e-mail: navratil@jumbo.ped.muni.cz|
 +| | Mgr. Ladislav Dvořák | Katedra fyziky PdF MU\\ e-mail: dvorak@jumbo.ped.muni.cz |
 +| | Bc. Sven Dražan | Fakulta informatiky MU\\ e-mail: svend@volny.cz |
 +| | Mgr. David Holec | University of Cambridge\\ e-mail: dh331@cam.ac.uk |
 +| | Filip Zlámal | Přírodovědecká fakulta MU\\ e-mail: 78448@mail.muni.cz |
 +| | Petr Kloc |Přírodovědecká fakulta MU\\ e-mail: kloc@physics.muni.cz ​ |
 +*/
  
kk/stare_komise.txt · Poslední úprava: 2010/10/14 08:50 (upraveno mimo DokuWiki)
Valid CSS Driven by DokuWiki Valid XHTML 1.0