Záznam vystoupení studentů k oslavám 17. listopadu