Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku 4. září 2023 (pondělí)
Konec I. pololetí 31. ledna 2024 (středa)
Začátek II. pololetí 1. února 2024 (čtvrtek)
Konec II. pololetí 28. června 2024 (pátek)

 

Prázdniny

Podzimní 26. a 27. října 2023 (čtvrtek, pátek)
Vánoční 23. prosince 2023 (sobota) – 2. ledna 2024 (úterý)
vyučování začne 3. ledna 2024 (středa)
Pololetní 2. února 2024 (pátek)
Jarní 5. – 9. února 2024
Velikonoční 28. března 2024 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. července 2024 (pondělí) – 31. srpna 2024 (sobota)
(vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024)

 

Maturitní zkoušky

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 20. 5. – 24. 5. 2024 (4.A, 4.C)
2. týden 27. 5. – 31. 5. 2024 (4.B, 4.D)

 

Písemné
společná část

didaktické testy:  2. 5. – 6. 5. 2024 (dle JZS)

profilová část

 český jazyk: úterý 2. 4. 2024

matematika (4.A): středa 3. 4. 2024

anglický jazyk: čtvrtek 4. 4. 2024

2. cizí jazyk: pátek 5. 4. 2024

deskr. geometrie: úterý 23. 4. 2024

 

Praktické
profilová část

 hudební výchova: úterý 23. 4. 2024

výtvarná výchova: úterý 23. 4. 2024

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 12. a 15. dubna 2024
osmileté studium 16. a 17. dubna 2024

 

Ředitelské volno 

29. září 2023 revize výměníkových stanic
15.–17. dubna 2024 přijímací zkoušky 

 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

středa 30. 8. 2023 Úvodní porada
pondělí 4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024
úterý 21. 11. 2023 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 30. 1. 2024 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace na NG i VG pátek 26. 1.)
úterý 9. 4. 2024 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
úterý 25. 6. 2024

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG i VG pátek 21. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

 

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 10. října 2023 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 21. listopadu 2023 Hovorové hodiny
úterý 9. ledna 2024 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 9. dubna 2024 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 25. června 2024 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 16. ledna 2024

 

Ples gymnázia

pátek 1. března 2024 (Semilasso)

 

Sportovní kurzy

a) zimní lyžařské

sekundy 7. 1. – 12. 1. 2024 Vrbno pod Pradědem
1. ročníky 18. 2. – 23. 2. 2024 Kouty nad Desnou
18. 2. – 23. 2. 2024 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 17. 6. – 21. 6. 2024

 

Adaptační kurzy

1.C, 1.D 11. 9. – 13. 9. 2023 Kaprálův Mlýn
primy 2. – 4. 10. 2023 Zubří

 

Literárně-historické exkurze Praha

4. ročníky říjen–listopad 2023

 

Kurz Environmentální technologie

3. ročníky únor. 2024 Kaprálův mlýn

 

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 20. 5. – 23. 6. 2024
1. a 2. ročníky 20. 5. – 23. 6. 2024

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

 

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky (termíny se upřesňují)

15. září 2023 upřesnění tématu ZP
15. září 2023 souhlas vedoucího s tématem
15. prosinec 2023 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
16. únor 2024 odevzdání prací pro SOČ
15. březen 2024 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 2. dubna 2024 odevzdání do Google Učebny
březen, duben 2024 obhajoby, prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2024 celoškolská konference ZP
duben–červen 2024 soutěžní přehlídky SOČ

 

Organizace posledního týdne školního roku

pátek 21. 6. 2024 NG i VG – uzavření klasifikace
pondělí 24. 6. 2024 NG – den třídního učitele
  VG – den třídního učitele
úterý 25. 6. 2024 NG – vybírání učebnic, koncert sboru NG
 

VG – sportovní den
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

středa 26. 6. 2024 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
čtvrtek 27. 6. 2024 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
pátek 28. 6. 2024  
třídnické hodiny, vydávání vysvědčení