Oznámení pro veřejnost

Distanční výuka

Napsal uživatel herman dne 14.10.2020 - 10:11

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přecházejí od středy 14. 10. 2020 na distanční výuku také třídy nižšího gymnázia. Podrobnosti jsou pro žáky i jejich rodiče zveřejněny v systému Edupage.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia

Změna organizace vyučování na nižším gymnáziu od pondělí 12. října 2020

Napsal uživatel herman dne 09.10.2020 - 12:58

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým požadavkům, které včera vyhlásila vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, dochází od pondělí 12.10. k těmto organizačním změnám:

Výuka na nižším gymnáziu bude probíhat prezenčně, ale v budově na tř. Kpt. Jaroše (nikoli na Příční).

Distanční výuka na vyšším stupni gymnázia

Napsal uživatel herman dne 01.10.2020 - 21:45

Podle mimořádného opatření KHS Jihomoravského kraje je od 5. 10. zakázána osobní přítomnost žáků vyššího gymnázia ve školách. Proto od pondělí 5. 10. přecházejí všechny třídy vyššího gymnázia na distanční výuku. 
Podrobnosti pro žáky a rodiče jsou zveřejněny v systému Edupage.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia
 

Vyučování v pátek 25. září 2020

Napsal uživatel herman dne 23.09.2020 - 12:05

Vzhledem k dobré epidemické situaci na naší škole (pouze 3 žáci pozitivně testovaní, ale bezpříznakoví, 6 žáků v karanténě, žádný vyučující nemocný ani v karanténě), rozhodl jsem nerespektovat doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly k vyhlášení ředitelského volna v pátek 25.9. Výuka bude probíhat prezenčně v normálním rozsahu, případnou absenci žáků ve výuce je třeba řešit standardním způsobem – omluvenkou třídnímu.

Jiří Herman

Povinné nošení roušek ve společných prostorách škol

Napsal uživatel herman dne 09.09.2020 - 21:59

Milí studenti a kolegové,
podle dnešního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude od zítřka povinné nošení roušek ve společných prostorách škol - tzn. o přestávkách, před a po vyučování. V průběhu vyučovací hodiny nebude nošení roušek povinné.

Žádám Vás proto, abyste se vybavili nejméně dvěma rouškami a sáčkem na jejich odložení při výuce.

Zároveň Vás znovu vyzývám k dodržování zvýšených hygienických opatření.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia

Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021

Napsal uživatel marba dne 28.08.2020 - 13:13

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hodin v obou budovách (Příční i tř. Kpt. Jaroše) třídnickými hodinami pro celé třídy (do cca 9.00 hodin). Roušky v prostorách školy (zatím) nejsou povinné, v MHD však ano. Školní stravování začne až ve středu 2. 9. 2020.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu - důležité informace

Napsal uživatel herman dne 17.06.2020 - 19:01

Vážení rodiče,
  rozhodnutí o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu jsme odeslali poštou na adresu zákonného zástupce žáka. Přijatým žákům obyčejným dopisem, nepřijatým žákům v obálce "s pruhem", kterou si musíte vyzvednout na poště. Těm žákům, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku a nebyli přijati, jsme přiložili formulář Žádost o vydání nového rozhodnutí. Budete-li mít zájem o toto "odvolání", vyplňte prosím tento formulář ve všech částech (zejména uveďte datum, kdy jste rozhodnutí o nepřijetí od pošty převzali) a do tří dnů od data převzetí rozhodnutí jej doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu našeho gymnázia. Na žádosti, které by byly datovány dříve, než je datum skutečného převzetí, nemůžeme brát zřetel a musíme Vám je nevyřízené vracet.

Vzor žádosti je uveden v příloze.

Děkuji za pochopení

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia