Pomůcka pro maturanty 4.A 2014 z matematiky - ukázky vzorového zadání ústní zkoušky