Dějepisná exkurze

Studenti 2. a 3. ročníku, kteří mají zájem o historii, se zúčastnili exkurze do Prahy na mimořádnou výstavu Karel IV. 1316–2016. Prohlédli jsme si unikátní exponáty, které byly zapůjčeny z mnoha muzeí a archivů Evropy i USA. Mohli jsme obdivovat např. Zbraslavskou madonu, obrazy Mistra Theodorika, votivní obraz Jana Očka z Vlašimi s autentickým portrétem Karla IV. a říšskou korunu. Dále velmi cenné písemné památky jako Zlatou bulu z roku 1356, zakládací listinu Karlovy univerzity (1348), Maiestas Karolina (1355), Vita Caroli, Graduál Arnošta z Pardubic.

Lektorky nás upozornily na detaily a souvislosti, které bychom možná jinak přehlédli. Ke spokojenosti jistě přispělo pěkné počasí, takže jsme si mohli projít Pražský hrad a Staré Město pražské. Do Brna jsme se vrátili s pocitem, že návštěva Prahy dokonale splnila svůj účel.