150 km pro Jarošku aneb Oslavme výročí pohybem!

Základní info Aktuality Graf běhů Jak se zúčastnit? Rady neběžcům Rady běžcům


Základní info

Brněnské gymnázium na třídě Kapitána Jaroše bylo založeno v roce 1867. Letos tedy tato škola prožívá 150. rok své existence. Pojďte s námi tuto událost oslavit uběhnutím nebo nachozením 150 km.

Touto akcí bychom rádi rozpohybovali především nesportovce, kteří se pravidelně nepohybují a pro které je představa trvalejšího běhu nepředstavitelná. Budeme však rádi, když se akce zúčastní i zkušenější běžci či sportovci, kteří svým příkladem budou motivovat ty méně namotivované.

Cílem je pro každého účastníka individuálně ujít/uběhnout 150 km, a to v průběhu 17 týdnů v období od středy 7. června 2017 do soboty 7. října 2017 (den oficiálních oslav 150. výročí založení školy). Akceptovány budou pouze aktivity chůze nebo běhu v délce trvání alespoň 30 minut (tedy kratší aktivity nebo např. jízdy na kole či kolečkových bruslích se započítávat nebudou).

Každá aktivita se bude zaznamenávat s využitím aplikace Endomondo pro chytré telefony. Pokud účastník nevlastní chytrý mobil, může informace o svých aktivitách zapisovat do webové stránky na adrese https://www.endomondo.com.

Úspěchy všech účastníků v průběhu akce bude možno sledovat na grafu v sekci Graf běhů.

Co je zdraví prospěšný pohyb?

Jako optimální zdraví prospěšná pohybová činnost běžného člověka se uvádí aktivní pohyb 3–4 krát týdně v trvání asi 40 minut v intenzitě tzv. aerobního pásma. Tedy člověk se při takové aktivitě sice zapotí, ale nezadýchá se natolik, aby nemohl mluvit nebo zpívat.

V našem případě to nemusí být nutně běh. Může to být rychlejší chůze, případně střídání běhu a chůze (tzv. indiánský běh). Ale hlavně tak, abyste během celých 40 minut mohli zpívat. To bude na cyklostezkách veselo :-) Kratší písně lze zpívat opakovaně. Jestliže se vám nebude dostávat dechu, je to znamení, že to již s během přeháníte. Pak přejděte do chůze a setrvejte v ní tak dlouho, až zase budete moci zpívat z plných plic. Běh nemusí být rychlý, klidně se můžete jen tak pomalu ploužit (tomu se říká jogging). Představu o rychlém běhu do vás vtloukali na základní škole při Cooperově testu ("Běž co nejrychleji 12 minut a pak umři!") a na to je potřeba navždy zapomenout.

Podrobnější rady pro neběžce ohledně dlouhodobě udržitelného pohybu bez nemocí a zranění si přečtěte v sekci Rady neběžcům.

150 km! Dá se to vůbec překonat?

Tato výzva trvá 17 týdnů, celková vzdálenost k překonání je 150 km. Z toho plyne, že každý týden by bylo vhodné urazit minimálně 8,8 km (tedy např. 3krát týdně 3 km).

Minimální délka trvání aktivity, která se do výzvy bude započítávat, je 30 minut. Kratší aktivity se do výzvy nezapočítávají. Pokud byste se při aktivitě pohybovali rychlostí 5 km/h (rychlejší chůze), pak byste za 40 minut urazili vzdálenost 3,3 km. Pokud byste toto činili 3krát týdně po dobu 17 týdnů, pak byste urazili vzdálenost 168 km. Ejhle, je tam rezerva 18 km :-)

Z výše uvedeného plyne, že překonatelné to je docela snadno. Jen to bude vyžadovat věnovat svému tělu 3krát týdně pouhých 40 minut času. Navíc po pár týdnech tohoto pohybu mnozí z vás zjistí, že za těch 40 minut urazí klidně i 5 km či víc.

Ceny pro vítěze

Všichni, kdo v rámci této výzvy urazí alespoň 150 km, jsou vítězové! Cenou pro vítěze budou jeho:

spálené kalorie,
zlepšená fyzická kondice,
stálý přísun endorfinů a dobrá nálada,
dobrý spánek,
konzumace jídla bez výčitek...

... a třeba i chuť běhat i po skončení této výzvy!

Podmínky účasti

Každý účastník se zúčastňuje této výzvy dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou při jakýchkoliv činnostech souvisejících s touto výzvou.

V případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s účastí ve výzvě, se účastník zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy.