V celostátním kole SOČ získali naši studenti skvělá ocenění

38. ročník celostátního kola SOČ se uskutečnil 17. a 18. června 2017 v Boskovicích. Celkem 8 studentů zde prezentovalo svou práci nejen před komisí a veřejným publikem, ale někteří také v diskusích před svými postery. Obrovským úspěchem jsou dvě první místa. Získali je Tomáš Perutka ze 3.A (Matematika a statistika) a Tomáš Nekut ze 4.B (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace). Také máme tři třetí místa: Vít Jelínek ze 3.A (Matematika a statistika), Marie Nguyenová ze 3.B (Zdravotnictví) a Martin Flora ze 3.D (Ekologie a ochrana a tvorba životního prostředí), 4. místo získala Adéla Rotreklová z 2.B (Biologie). Na šestém místě se umístil Václav Chytrý ze 3.C (Pedagogika, psychologie, sociologie) a na desátém místě pak Kristýna Němcová ze 3.A (Informatika).

Řada z výše jmenovaných studentů obdržela mnoho význačných cen a nominací – například nominace na účast v zahraniční soutěži (Tomáš Perutka, Adéla Rotreklová, Tomáš Nekut), návrh na cenu Učené společnosti ČR (Tomáš Perutka, Vít Jelínek), nominace do soutěže České hlavičky (Marie Nguyenová).

Všem studentům velmi děkujeme za obětavou práci a vynikající reprezentaci školy!