Zájezd do Izraele – soutěž CEMACH

V půlce července se studentky Sára Konvalinková (3.B) a Andrea Podskalská (4.A) společně s paní profesorkou Markovou vydaly na zájezd do Izraele, což byla hlavní cena soutěže CEMACH, kterou vyhlašuje izraelské velvyslanectví.

Zájezdu se účastnilo celkem sedm studentů z různých českých škol s doprovodem dvou profesorek; po dobu zájezdu nás doprovázel izraelský průvodce. Náplní exkurze byla návštěva významných měst a jejich památek, ale i poznávání přírodních krás a místní kultury.

Naše cesta začala v Tel Avivu prohlídkou Jaffy. Následující den jsme se vypravili do Haify, navštívili jsme drúzskou vesnici, kde nás pohostili místní obyvatelé. V kibucu Kfar Masaryk jsme se seznámili se slovenským Židem, který žil v Izraeli přes sedmdesát let a měl podíl na osidlování neobydlené krajiny výstavbou kibucu. Tyto kolektivní osady byly za tímto účelem zakládány a napomohly pak k vyhlášení státu Izrael v roce 1948. Odpoledne jsme navštívili baziliku Zvěstování Panny Marie v Nazaretu. Po celou dobu zájezdu jsme se přepravovali vlastním mikrobusem, který nás večer zavezl k hotelu u Galilejského jezera. Možnost vykoupat se jsme měli až další den, kdy jsme také navštívili Golanské výšiny a přírodní rezervaci Banias. Na návštěvu Jeruzaléma, hlavního města Izraele, jsme měli celý jeden den, během něhož jsme se setkali s organizátorkou soutěže CEMACH na Ministerstvu zahraničních věcí, na trhu Mahane Yehuda ochutnávali místní kuchyni a odpoledne poznávali Staré město. Měli jsme možnost obdivovat proslulá místa jako Chrámovou horu, Zeď nářků, místo Poslední večeře Páně a chrám Božího hrobu. Závěrečný den jsme navštívili významný památník holocaustu Yad Vashem, pevnost Masadu a vykoupali jsme se v Mrtvém moři. Na noc jsme se vrátili do Jeruzaléma a brzy ráno se vydali plní zážitků na cestu domů.

Zájezd byl perfektně zorganizovaný, drželi jsme se předem stanoveného plánu a za čtyři dny jsme toho viděli tolik, co by normální smrtelník zvládl nejdřív za týden. Cenou za to bylo neustálé spěchání a některé body programu, například kajakování, bychom my raději vyřadily a místo toho strávily více času ve městech. I přesto byl tento zájezd zážitkem, o kterém se nám ani nesnilo, a rády bychom se do Izraele znovu podívaly.