Kariérní poradenství Salmondo

S podporou Jihomoravského kraje jsme začali jako první škola v regionu využívat webový nástroj pro kariérní poradenství Salmondo. Tento nástroj pomůže žákům celého 3. ročníku k lepšímu poznání sebe sama a podpoří je ve výběru vhodného oboru VŠ studia a kariérního směřování, čehož mohou využít i v závěru školního roku při volbě volitelných předmětů do 4. ročníku. Kromě sebepoznání prostřednictvím psychologických testů a dalších nástrojů Salmondo uživatelům umožňuje využít také krátkodobé i dlouhodobé plánování a pomůže žákům udržet motivaci a směr při plnění jejich nejen studijních cílů.

Salmondo vytvořili absolventi našeho gymnázia, kteří se tak snaží reagovat na situaci, kdy více než polovina vysokoškolských studií není úspěšně dokončena a většina absolventů nepracuje v oboru, který vystudovala. Jsme rádi, že naši studenti mohou tento nástroj využít, a věříme, že jim s výběrem vhodné vysoké školy a kariéry může velmi dobře pomoci.