Stravování přes internet

Na adrese http://jidelna.jaroska.cz/webkredit/ jsme pro Vás zprovoznili stránky pro přístup k Vašemu účtu ve stravovacím systému. Odkaz na stránky najdete také na hlavní stránce školy v levé navigační nabídce (položka Stravování).

Bez přihlášení si na těchto stránkách můžete prohlížet jídelníčky naší kuchyně.

Po zadání jména a hesla se zobrazí Váš finanční zůstatek, objednaná jídla na následující dny a můžete si prohlížet historii pohybů na účtě. Samozřejmě máte možnost objednávat nebo rušit jídla na následující dny. Objednávku i rušení musíte zadat nejpozději do 10.00 předchozího dne. Po tomto termínu lze jídlo nabídnout nebo získat pouze z tzv. burzy (předávání zadaných objednávek mezi strávníky).

Požadavky na zřízení přístupového jména a hesla budou v prvních hodinách výuky zjišťovat Vaši třídní učitelé. Tyto požadavky pak budou předány do kanceláře školy, zpracovány a přes třídní/třídního budou přihlašovací jména a hesla distribuovány žákům.