V krajském kole matematické olympiády předmaturitních a maturitních ročníků jsme nejúspěšnější

V polovině ledna se (jako každoročně) uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie A. Garantem soutěže je Ústřední Komise Matematické Olympiády, která velmi pečlivě dbá na to, aby v každém ze čtrnácti krajů bylo krajské kolo opraveno podle stejných měřítek a aby tedy bylo nejvýše padesát nejlepších řešitelů pozváno do celostátního kola v rámci maximální férovosti a spravedlnosti.

Všem pěti jarošáckým účastníkům celostátního kola (absolutní vítěz krajského kola Josef Minařík ze 3.A, druhý v pořadí Martin Kurečka, čtvrtý Jiří Vala, sedmý Vít Jelínek a osmý Tomáš Perutka (všichni ze 4.A)) přejeme pevné nervy, poctivost a svědomitost při přípravě na soutěž a v neposlední řadě taky trochu toho štěstíčka! Nejlepších šest soutěžících z republiky bude totiž reprezentovat naši zem v první půlce července na mezinárodní olympiádě v Rumunsku!

V příloze pak přikládáme výsledkovou listinu, z níž je patrné, že dalších 11 Jarošáků bylo úspěšných při řešení krajského kola a tedy že přesně 2/3 všech úspěšných řešitelů z JmK studují na naší škole. Děkujeme! 

PřílohyVelikost
kraj_MO_A.pdf269.3 KB