Semináře pro řešitele MO

Napsal uživatel krejci dne 02.09.2010 - 18:16

V rámci 60. ročníku matematické olympiády se uskuteční semináře k domácímu kolu matematické olympiády pro studenty. Všechny semináře se konají v budově Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14, v odborné učebně matematiky (dveře č. 305). Všichni studenti všeobecných tříd jsou zváni k účasti (studenti matematických tříd jsou připravováni v rámci cvičení z matematiky dle rozvrhu jednotlivých tříd). Je též možné přijít pouze do jednotlivých lekcí bez nutnosti pokračování v kurzu. Každá lekce je zaměřena na jednu úlohu MO (viz následující tabulka). Daná úloha je přitom rozebrána v širších souvislostech (např. je naznačeno více možných řešení, přístupů), pozornost se věnuje podobným a návodným úlohám. Smyslem semináře je především příprava pro další průběh soutěže, kde se dají očekávat úlohy s podobnou tématikou jako v kole domácím. Příslušná lekce může být proto přínosná i pro studenty, kteří danou úlohu domácího kola již vyřešili. V případě otázek se obracejte na Aleše Kobzu (kabinet F) – vyučujícího v semináři.

kategorie den hodina úloha 1 úloha 2 úloha 3 úloha 4 úloha 5 úloha 6
A út 15.00 - 16.30  21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11. 9. 11. 23. 11.
B po 15.00 - 16.30 20. 9. 18. 10. 8. 11. 29. 11. 6. 12. 13.12.
C po/út 15.00 - 16.30  4. 10. 25. 10. 22. 11. 30. 11. 7. 12. 14. 12.