Krajské kolo SOČ se opět konalo na Jarošce

Dne 10. 5. 2018 se na Gymnáziu Tř. Kpt. Jaroše konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Z naší školy postoupilo z okresního kola celkem 15 prací z osmi oborů a z těchto prací tři postupují do celostátního kola. Na postup z třetího místa jsou navrženy další čtyři práce.

Na prvním místě se v oboru Matematika umístil Tomáš Perutka (4. A) s prací Užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity. Druhé místo v tomtéž oboru získal Štěpán Šmíd (3. A) s prací Magické grafy. Obě práce postupují do celostátního kola, zatímco Václav Zvoníček (2. A), který se v matematice umístil na třetím místě s prací Řetězové zlomky a metody odhalování dělitelů velkých čísel, má zatím možnost postupu.

Do celostátního kola postupuje také Jiří Fiala (3. B) díky 2. místu v oboru Historie (Role redakce Lidových novin při formování Národní strany práce).

3. místo získalo hned několik našich studentů, kteří mají doporučený postup do celostátního kola. Byli to následující studenti: Martin Bartoš (2. A) - s prací Využití digitální morfologie v klinické hematologii (Zdravotnictví), Norbert Brzkovský (3. D) s prací  Analýza leteckých soubojů stíhacího pilota Hanse-Joachima Marseilla dne 1. září 1942 (Historie), Kristýna Němcová (4. A) s prací Automatická kontrola výslovnosti při výuce jazyků (Informatika).

Těm, kteří postupují do celostátního kola, přejeme mnoho úspěchů! S technickým zabezpečením krajského kola SOČ pomáhalo celkem 48 našich studentů a za jejich nezištnou práci jim velmi děkujeme!