Informace o změně informačního systému školy

Naše gymnázium od srpna 2019 zavádí do provozu nový informační systém Edupage pro komunikaci se studenty a jejich rodiči. Edupage zcela nahradí dosavadní informační systém is.jaroska.cz, jehož údaje se již v tomto školním roce nebudou aktualizovat.

V předchozím informačním systému byly pro rodiče a studenty nejdůležitější tyto informace: rozvrhy, suplování, klasifikace a nástěnka. Než se nám povede plnohodnotně uvést do provozu systém Edupage, budou rozvrhy a suplování k dispozici na základní webové stránce školy, tedy na adrese www.jaroska.cz. Klasifikace a nástěnky budou přístupné až v novém systému Edupage.

O aktuálním stavu zavádění systému Edupage vás budeme průběžně informovat na stránkách školy. Děkujeme za pochopení a věříme, že se vám nový informační systém bude líbit.