Matematická olympiáda

Matematická olympiáda patří k významným středoškolským soutěžím. Byla první předmětovou olympiádou, která u nás vznikla a stala se vzorem ostatním olympiádám - biologické, fyzikální, chemické, zeměpisné.

Je organizována v 9 kategoriích. Pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií jsou určeny kategorie Z6, Z7, Z8, Z9. Kategorie A je určena studentům posledních dvou ročníků vyššího gymnázia, kategorie B studentům 2. ročníku čtyřletého a 6. ročníku osmiletého studia, kategorie C studentům 1. ročníku čtyřletého a 5. ročníku osmiletého studia.

Účastníci soutěže řeší nejprve úlohy domácího kola, v kategoriích A, B, C pak pokračují ve školním kole, kde řeší ve vymezeném čase 3 úlohy. Úspěšní řešitelé pak postupují do krajského kola, které se koná za podobných podmínek jako kolo školní. Kategorie pro základní školy končí městskou nebo krajskou soutěží. Nejlepší řešitelé soutěže v kategorii A postupují do celostátního kola, soutěž pokračuje i na mezinárodní úrovni, je to soutěž prestižní, ale zárověň velmi obtížná.

V 80. letech byla pro zájemce o programování bez rozdílu věku zřízena kategorie P. Naši studenti se každý rok soutěže ve velkém počtu zúčastňují, ve všech kategoriích obsazují přední místa a každý rok postupují na mezinárodní soutěže. Uvádíme zde výsledky našich studentů především ve školních kolech od ročníku 49. Výsledky vyšších kol jsou na uvedených adresách.

Adresa regionálních stránek MO: http://www.math.muni.cz/~rvmo/MO

Adresa stránek MO kategorie P: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/mo