Volitelné předměty

1. volitelný předmět, jeden předmět z nabídky:

 • Cvičení z matematiky a fyziky
 • Molekulární biologie
 • Informatika a programování
 • 3. cizí jazyk
 • Latina
 • Dějiny umění

2. volitelný předmět, jeden předmět z nabídky:

 • Deskriptivní geometrie
 • Informatika a programování (pouze pro žáky matematických tříd)
 • Cvičení z biologie a chemie
 • Cambridge exam preparation
 • Konverzace ve 2. cizím jazyce
 • Latina (není-li zvolena jako 1. volitelný předmět)
 • Ekonomika
 • Dějiny umění (nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný předmět)

3. volitelný blok předmětů, všeobecná třída, dva předměty z nabídky:

 • Matematika 2
 • Fyzika 2
 • Chemie 2
 • Biologie 2
 • Zeměpis 2
 • Dějepis 2
 • Společenské vědy 2
 • Informatika a programování 2
 • Finanční gramotnost
 • Moderní dějiny
 • Academic writing
 • Business English
 • Reálie anglicky mluvících zemí
 • Konverzace ve 2. cizím jazyce (není-li zvolena jako 2. volit. předmět)

3. volitelný předmět, matematická třída – jeden předmět z celé nabídky pro všeobecnou třídu (kromě Matematiky 2 a Fyziky 2)

4. volitelný blok předmětů, dva předměty z nabídky:

 • Seminář z českého jazyka a literatury
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z matematických aplikací (jen pro matematickou třídu)
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze společenských věd
 • Seminář z informatiky (jen pro studenty volit. předmětu informatika a programování)
 • Seminář z deskriptivní geometrie (jen pro studenty volit. předmětu deskr. geometrie)
 • Seminář z ekonomiky (jen pro studenty volit. předmětu ekonomika)
 • Seminář z dějin umění (jen pro studenty volit. předmětu dějiny umění)