Nabídka volitelných předmětů

1. volitelný předmět, jeden předmět z nabídky:

Cvičení z matematiky a fyziky
Molekulární biologie
Informatika a programování
3. cizí jazyk
Latina
Dějiny umění

2. volitelný předmět, jeden předmět z nabídky:

Deskriptivní geometrie
Informatika a programování (pouze pro žáky matem. tříd)
Cvičení z biologie a chemie
Anglická konverzace
Konverzace ve 2. cizím jazyce
Latina (není-li zvolena jako 1. volitelný předmět)
Ekonomika
Dějiny umění (nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný předmět)

3. volitelný blok předmětů, všeobecná třída, dva předměty z nabídky:

Matematika 2
Fyzika 2
Chemie 2
Biologie 2
Zeměpis 2
Dějepis 2
Informatika a programování 2
Finanční gramotnost
Anglická konverzace (není-li zvolena jako 2. volit. předmět)
Konverzace ve 2. cizím jazyce (není-li zvolena jako 2. volit. předmět)
Reálie anglicky mluvících zemí

3. volitelný předmět, matematická třída – jeden předmět z celé nabídky pro všeobecnou třídu (kromě Matematiky 2 a Fyziky 2)

4. volitelný blok předmětů, dva předměty z nabídky:

Seminář z českého jazyka a literatury
Seminář z matematiky (jen pro všeobecnou třídu)
Seminář z matematických aplikací (jen pro matematickou třídu)
Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Seminář z biologie
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Seminář ze společenských věd
Seminář z informatiky
Seminář z filosofie a etiky
Seminář z psychologie a sociologie
Seminář z ekonomiky (jen pro studenty volitelného předmětu Ekonomika)
Seminář z dějin umění (jen pro studenty volitelného předmětu Dějiny umění)