Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku 2. září 2019 (pondělí)
Konec I. pololetí 30. ledna 2020 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí 3. února 2020 (pondělí)
Konec II. pololetí 30. června 2020 (úterý)

Prázdniny

Podzimní 29. a 30. října 2019 (úterý, středa)
Vánoční 23. prosince 2019 (pondělí) – 3. ledna 2020 (pátek)
vyučování začne 6. ledna 2020 (pondělí)
Pololetní 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní 17. – 21. února 2020
Velikonoční 9. a 10. dubna 2020 (čtvrtek a pátek)
Hlavní prázdniny 1. července 2020 (středa) – 31. srpna 2020 (pondělí)
(vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020)

Maturitní zkoušky 

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 18. 5. – 22. 5. 2020 (4.A, 4.C)
2. týden 25. 5. – 29. 5. 2020 (4.B, 4.D)

Písemné
společná část

český jazyk: středa 8. 4. 2020
cizí jazyky: čtvrtek 30. 4. 2020

didaktické testy:  4. 5. – 6. 5. 2020 (dle JZS)

profilová část

 matematika: (4.A) středa 1. 4. 2020

český jazyk: pátek 3. 4. 2020 

deskr. geometrie: pátek 24. 4. 2020

Praktické
profilová část

 hudební výchova: pátek 24. 4. 2020

výtvarná výchova: pátek 24. 4. 2020

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 14. a 15. dubna 2020
osmileté studium 16. a 17. dubna 2020

Ředitelské volno 

 17. dubna 2020 přijímací zkoušky 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

středa 28. 8. 2019 Úvodní porada
pondělí 2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020
úterý 19. 11. 2019 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 28. 1. 2020 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace NG čtvrtek 23. 1.,
VG pátek 24. 1.)
úterý 7. 4. 2020 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
čtvrtek 25. 6. 2020

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG pondělí 22.6.,
VG úterý 23. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 8. října 2019 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 19. listopadu 2019 Hovorové hodiny
úterý 7. ledna 2020 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 7. dubna 2020 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
čtvrtek 25. června 2020 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 14. ledna 2020

Ples gymnázia

pátek 17. ledna 2020, hotel Voroněž

Sportovní kursy

a) zimní lyžařské

sekundy 12. 1. – 17. 1. 2020 Dolní Morava
1. ročníky 8. 3. – 13. 3. 2020 Kouty nad Desnou
8. 3. – 13. 3. 2020 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 15. 6. – 19. 6. 2020

Škola v přírodě

primy 4. 9. – 6. 9. 2019 Baldovec
tercie květen 2020

Literárně - historické exkurze Praha

4. ročníky září, říjen 2019 (3 dny)

Kurz Environmentální technologie

3. ročníky 24. 2. – 26. 2. 2020 Kaprálův mlýn
  26. 2. – 28. 2. 2020

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 18. 5. – 12. 6. 2020
   
1. a 2. ročníky

18. 5. – 12. 6. 2020

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

Studijní pobyt v Anglii

14. 9. – 24. 9. 2019 žáci kvart NG
   

Výměnný zájezd Darmstadt (Německo)

14. 9. – 21. 9. 2019 pobyt německé delegace v Brně
duben– květen 2020 pobyt naší delegace v Darmstadtu

Výměnný zájezd Sosnovyj Bor (Rusko)

3. 9. – 11. 9. 2019 pobyt ruské delegace v Brně

Výměnný zájezd South Kent School (USA)

duben–květen 2020 pobyt naší delegace v USA (Bžk)

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 30. 12. 2019 – 5. 1. 2020 (Bc)
Semmering (Rakousko) 31. 1. 2020 (Bc)
Saalbach (Rakousko) 25. 1. – 28. 1. 2020 (Hs)
Chopok (Slovensko) - pro NG 18. 3. – 22. 3. 2020 (Stu)

Setkání NaPříč19

Hudební setkání přátel Příční: sobota 28. 9. 2019

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

13. září 2019 upřesnění tématu ZP
27. září 2019 souhlas vedoucího s tématem
12. prosince 2019 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
7. února 2020 odevzdání prací pro SOČ
14. února 2020 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 20. března 2020 obhajoby ZP
březen 2020 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2020 celoškolská konference ZP
duben–červen 2020 soutěžní přehlídky SOČ

Prezentace mezinárodních aktivit

VG květen 2020
   

Organizace posledního týdne školního roku

pondělí 22. 6. 2020 NG i VG – výuka dle stabilního rozvrhu
úterý 23. 6. 2020 NG i VG – výuka dle stabilního rozvrhu
středa 24. 6. 2020 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
  VG - výuka dle upraveného rozvrhu, přebor v kopané
čtvrtek 25. 6. 2020 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
 

VG - přebor VG v atletice
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

pátek 26. 6. 2020 NG - den exkurzí, sportovní den
  VG - akce PK
pondělí 29. 6. 2020 NG - den exkurzí, sportovní den
  VG - akce PK
úterý 30. 6. 2020 NG - třídnické hodiny, vydávání vysvědčení
  VG -  třídnické hodiny, vydávání vysvědčení

 

Datum poslední revize dokumentu: 19. 9. 2019