Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku 4. září 2017 (pondělí)
Konec I. pololetí 31. ledna 2018 (středa)
Začátek II. pololetí 1. února 2018 (čtvrtek)
Konec II. pololetí 29. června 2018 (pátek)

Prázdniny

Podzimní 26. a 27. října 2017 (čtvrtek, pátek)
Vánoční 23. prosince 2017 (sobota) - 2. ledna 2018 (úterý)
vyučování začne 3. ledna 2018 (středa)
Pololetní 2. února 2018 (pátek)
Jarní 5. - 11. února 2018
Velikonoční 29. a 30. března 2018 (čtvrtek a pátek)
Hlavní prázdniny 1. července 2018 (neděle) - 31. srpna 2018 (pátek)
(vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018)

Maturitní zkoušky 

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 21. 5. - 25. 5. 2018 (4.A, 4.C)
2. týden 28. 5. - 1. 6. 2018 (4.B, 4.D)

Písemné
společná část

český jazyk, cizí jazyky - středa 11. 4. 2018

didaktické testy - 2. 5. - 11. 5. 2018 (dle JZS)

profilová část

 matematika (4.A) - středa 4. 4. 2018

český jazyk - pátek 6. 4. 2018 

deskr. geometrie - pátek 20. 4. 2018

Praktické
profilová část

 hudební výchova - pátek 20. 4. 2018

výtvarná výchova - pátek 20. 4. 2018

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 12. a 16. dubna 2018
osmileté studium 13. a 17. dubna 2018

Ředitelské volno 

29. září 2017 příprava oslav 150. výročí
 16. dubna 2018 přijímací zkoušky 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

úterý 29. 8. 2017 Úvodní porada
pondělí 4. 9. 2017 Zahájení školního roku 2017/2018
úterý 14. 11. 2017 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
čtvrtek 25. 1. 2018 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace NG pondělí 22. 1.,
VG úterý 23. 1.)
úterý 10. 4. 2018 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
úterý 26. 6. 2018

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG čtvrtek 21.6.,
VG pátek 22. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 26. září 2017 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 14. listopadu 2017 Hovorové hodiny
úterý 9. ledna 2018 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 10. dubna 2018 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 26. června 2018 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Oslavy 150. výročí založení gymnázia

pondělí 2. 10. 2017 - koncert sboru

úterý 3. 10. 2017 - muzikálové představení na NG, divadelní představení na VG

středa 4. 10. 2017 - průvod, besedy s významnými absolventy

čtvrtek 5. 10. 2017 - soutěže

pátek 6. 10. 2017 - sportovní den na NG, malá kopaná na VG

sobota 7. 10. 2017 - bohoslužba v chrámu sv. Tomáše, DOD na gymnáziu, slavnostní shromáždění v Městském divadle, setkání absolventů v KC Babylon

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 16. ledna 2018

Ples gymnázia

pátek 9. března 2018, hotel Voroněž

Sportovní kursy

a) zimní lyžařské

sekundy 14. 1. - 19. 1. 2018 Dolní Morava
1. ročníky 25. 2. - 2. 3. 2018 Kouty, Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 18. 6. - 22. 6. 2018

Škola v přírodě

primy 18. 9. - 22. 9. 2017 Koryčany
tercie 14. 5. - 18. 5. 2018 Baldovec

Literárně - historické exkurze Praha

4. ročníky říjen, listopad 2017 (3 dny)

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 21. 5. - 15. 6. 2018
   
1. a 2. ročníky

21. 5. - 15. 6. 2018

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

Výměnný zájezd Darmstadt (Německo)

září 2017 pobyt německé delegace v Brně
duben - květen 2018 pobyt naší delegace v Darmstadtu

Výměnný zájezd South Kent School (USA)

duben - květen 2018 pobyt naší delegace v USA (Bžk)

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (Bc)
Semmering (Rakousko) 2. 2. 2018 (Bc)
Schladming (Rakousko) 24. 1. – 28. 1. 2018 (Hs)
Hochficht (Rakousko) - pro NG 7. 3. – 11. 3. 2018 (Stu)

Světové finále ve volejbalu SŠ

Sportovní haly v Brně a okolí   2. 6. - 8. 6. 2018 (Ja, Stu, He)

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

18. září 2017 upřesnění tématu ZP
15. prosince 2017 odevzdání 1. verze ZP vedoucím
16. února 2018 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
23. února 2018 odevzdání definitivní verze cizojaz. resumé
do 16. března 2018 obhajoby ZP
březen 2018 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách AJ
duben 2018 celoškolská konference ZP
duben 2018 přehlídka cizojazyčných resumé
duben - červen 2018 soutěžní přehlídky SOČ

Prezentace mezinárodních aktivit

VG květen 2018
   

Organizace posledního týdne školního roku

pondělí 25. 6. 2018 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
  VG - výuka dle stabilního rozvrhu, přebor v kopané
úterý 26. 6. 2018 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
 

VG - přebor VG v atletice
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

středa 27. 6. 2018 NG - den exkurzí, přebor NG v atletice
  VG - akce PK
čtvrtek 28. 6. 2018 NG - den exkurzí, přebor NG v atletice
  VG - akce PK
pátek 29. 6. 2018 NG - třídnické hodiny, vydávání vysvědčení
  VG -  třídnické hodiny, vydávání vysvědčení

 

Datum poslední revize dokumentu: 29. 8. 2017