Celostátní kolo MO - 60. ročník


Jubilejní 60. ročník Matematické olympiády bude mít celostátní kolo v Brně, organizací soutěže bylo pověřeno brněnské  gymnázium na třídě Kapitána Jaroše. Soutěž proběhne ve dnech 27.3. - 2.4. 2011. Studenti budou soutěžit v kategorii A a P.
Spolu s naší školou se na pořádání  podílí Fakulta informatiky MU.
Teoretická i praktická část soutěže v kategorii P proběhne na fakultě a soutěžící zde budou mít možnost navštívit různá pracoviště a laboratoře. 
Záštitu nad soutěží převzal primátor města Brna pan Roman Onderka.