Tělesná výchova a sport

Úvod

Sport je po literatuře druhým nejrozsáhlejším oborem, v němž vynikli profesoři a absolventi gymnázia. Nejstarší historie sportu je vylíčena podrobně v článcích JUDr. Josefa Spohra a Lva Vašíčka. Proto o tomto období uvedeme jen některá fakta, dokreslující postavení tělesné výchovy a sportu na našem ústavu.


Prostá cvičení v tělocvičně gymnázia

Nejvýznamnějším mezníkem pro rozvoj sportu bylo otevření nové budovy gymnázia v roce 1884. Budova byla postavena podle tehdejších nejlepších zkušeností a měla již vlastní tělocvičnu (to byla v té době obrovská vymoženost), vybavenou vším běžným sokolským nářadím, hrazdami, kruhy, kolovadly, žebři, švihadly, bradly, koni, nářadím ke skoku, činkami, železnými tyčemi, disky, oštěpy, ale jen dvěma míči. Přitom si je třeba uvědomit, že teprve ve školním roce 1889/90 bylo na gymnáziích v Rakousku zavedeno nepovinné vyučování tělocviku a teprve v roce 1893 se tělocvik stal povinným předmětem a začal se vyučovat ve všech třídách po dvou hodinách týdně.

V roce 1898 nastupuje na školu Jaroslav Karásek a tento rok může být považován za počátek rozvoje české tělesné výchovy na Moravě. Karásek propaguje míčové hry a ty se provozují na vojenském cvičišti v místech dnešního Tábora. Hraje se velký pasák, na hradního, odbíjená o postup, odbíjená přes motouz, boccia (italská hra koulemi) a hlavně košíčková, později ještě přestřelky, červení a bílí, tamburinová a u větších žáků velká kopaná. Mimo to se pěstovalo házení diskem a oštěpem, běh o závod a běh vytrvalý.

Kolem roku 1910 pronikly na gymnázium další sporty a došlo k rozvoji soutěží. Byl uspořádán pětiboj pro brněnské střední školy ...na povzbuzení tělesné výchovy mládeže po způsobu pětiboje řeckého. Skládal se ze skoku do výšky a do dálky, z hodu diskem a oštěpem a z běhu na 1 stadión (192 m). Vedle pětiboje byly pořádány ještě turnaje v lawn - tenisu a šermu, do výuky bylo zavedeno veslařství, střelba a plavání.

Ve školním roce 1913/14 proběhlo první veřejné cvičení brněnských středních škol, kterého se zúčastnilo 1256 žáků, z nichž bylo 380 z I. gymnázia, ženských cvičenek bylo 350. Pořad cvičení byl: 1. prostná cvičení žáků, 2. prostná cvičení žákyň, 3. skoky, 4. reje a lidové tance.

První válečný rok přinesl zkrácení výuky tělocviku na 1 hodinu týdně, ve vyšších třídách se vyučovalo tělocviku vojenskému. Odpadlo konání her, protože cvičiště bylo zabráno k vojenským účelům. Hned v prvním roce existence svobodného státu byla výuka her a sportů obnovena. Byly pořádány plavecké a šermířské závody, lehkoatletický pětiboj a byl zaveden skautink. V dalším období mezi světovými válkami se podmínky pro sport spíše zhoršovaly, což bylo kromě ekonomických faktorů způsobeno i vysokým počtem žáků. Zatímco ve školním roce 1928/29 měla škola 603 žáků, v roce 1936/37 jejich počet přesáhl 1000. Pak nastalo temné období českého národa, které krutě zasáhlo i naše gymnázium (toto období zachycuje 3. díl Tradic gymnázia s názvem Za svobodu a samostatnost).


Šerm holí na školním dvoře

Po skončení 2. světové války se zdálo, že opět dojde k rozmachu sportovní činnosti. Ale vývoj šel jiným směrem a po postupném omezování činnosti bylo gymnázium dáno do klidu, což byl oficiální název pro zrušení školy. Ke skutečnému rozvoji gymnázia a také sportu došlo po obnovení gymnázia v roce 1969 a toto úspěšné období trvá až do současnosti.

Profesoři tělocviku na gymnáziu

Výnosem ministerstva kultu a vyučování z roku 1893 se stal tělocvik předmětem povinným a prvním učitelem byl Josef Kořínek, učitel obecné školy z Uherského Ostrohu. Po jeho odchodu nastupuje na jeho místo Jaroslav Karásek (učil v letech 1898 - 1923), za jehož působení dosáhla tělesná výchova na gymnáziu svého vrcholu. Velký nadšenec a organizátor, spoluzakladatel Moravské Slavie, vydavatel časopisu Výchova tělesná, po první světové válce první moravský inspektor tělesné výchovy na středních školách. Dalším skvělým organizátorem byl František Majda (1910 - 1923), pod jehož vedením vyrostli šermíři bří LáskovéSvatopluk Skýva, atleti Zdeněk MinaříkMirko Paráček, hokejista Adolf Cupák a mnozí další. Je paradoxem, že klasické gymnázium (...škola sice vzhledem ke svému věku úctyhodná, ale přece jen zatuchlá svým klasicismem) se vlastně stala kolébkou českého sportu v Brně.


prof. Karásek byl i uznávaným spisovatelem

Po obnovení gymnázia v roce 1969 sice dochází k rozvoji tělesné výchovy a sportu, ale už ne tak intenzivně jako ve dvacátých letech. Je to způsobeno hlavně tím, že výkonnostní sport je pěstován výhradně v profesionálních oddílech a škole zůstává funkce přispívat k rozvoji zdravého a fyzicky zdatného jedince.

Velice oblíbenými profesory v té době byli Zdeněk Bartoněk (1972 - 1984, 1990 - 2000) a Ludmila Řezníčková-Ježková (1969 - 2001), krátkou dobu zde působil i Zdeněk Haník (1988 - 1992), československý reprezentant v odbíjené. V současné době vyučují tělesné výchově profesoři Zdeněk Jadvidžák (od r. 1981), Ivan Hlásenský (od r. 1984), Hana Vladíková (od r. 1989), Hana Starcová (od r. 1993) a další.


Zdeněk Bartoněk

Ludmila Řezníčková-Ježková

Kromě účasti na středoškolských soutěžích je pro studenty organizována soutěž tříd Přebor gymnázia, kterou zahajuje odbíjená dvojic a po ní následují další disciplíny: šachy, košíková dívek a hochů, stolní tenis, soutěž o nejsilnějšího studenta, florbal, kopaná a atletika. Účast i umístění v jednotlivých sportovních disciplínách jsou převedeny na body a vítězná třída získá kromě diplomu i finanční odměnu z fondu SRPŠ.

Nejúspěšnější sportovci z řad profesorů a absolventů gymnázia

Bylo by samozřejmě unfair připisovat škole zásluhy o dosažené úspěchy, tituly mistrů světa apod. Většina současných studentů však cítí sounáležitost se svým ústavem a škola i Klub absolventů také svou činností tento vztah rozvíjejí a prohlubují. Je jistě důležité, že je nadějným sportovcům umožněno individuální studium a škola jim v rámci možností vychází vstříc. V neposlední řadě jsou tito úspěšní absolventi vzorem současným studentům, škola je na ně hrdá a jejich úspěchy publikuje, aby s nimi byla seznámena i širší veřejnost.

Členění celé statě je tématické, tedy po jednotlivých sportovních odvětvích. Při zpracování tak rozsáhlého materiálu se mohlo stát, že někdo není v článku uveden, za což se předem omlouváme a doplnění provedeme v příštím Programu.

Krasobruslení

Patrně nejúspěšnějším individuálním sportem, v němž vynikli naši absolventi, je krasobruslení. Vždyť kdo se může pochlubit tituly mistrů světa, výborným umístěním na olympijských hrách a řadou dalších skvělých úspěchů?

Radka Kovaříková (abs. 1995) vytvořila spolu s René Novotným nejúspěšnější českou (československou) krasobruslařskou sportovní dvojici všech dob. Mistři světa v roce 1995 (Birmingham, Anglie), profesionální mistři světa z roku 1995 (Landrover, USA), 4. místo na Zimních olympijských hrách v roce 1992 (Albertville, Francie), v téže soutěži 6. místo v roce 1994 (Lillehammer, Norsko). Na mistrovství světa to bylo 2. místo (1992, Oakland, USA), 4. místo (1993, Praha, ČR), 5. místo (1994, Čiba, Japonsko). Z mistrovství Evropy si přivezli jedno druhé a tři čtvrtá místa. Na prestižních světových krasobruslařských závodech získali 1. místo na České brusli (1995, Ostrava, ČR), tři druhá místa přivezli z Americké brusle (1993, Atlanta, USA), Kanadské brusle (1994, Ottawa, Kanada) a světového poháru (1995, Marioka, Japonsko). Jsou také šestinásobnými mistry republiky v letech 1990 - 1995. Profesionální mistři světa 1997 ve Washingtonu, D.C., 1. místo na American Open 2000, Chicago. Sólisté americké lední revue Holiday on Ice, show Celebration, 2001 - 2002.


Radka Kovaříková

Radka Kovaříková - René Novotný

JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D. (abs. 1990) začínala v sólové kategorii, kde se stala juniorskou mistryní republiky a dvakrát obsadila 3. místo v seniorské kategorii žen na mistrovství ČSFR (1990, 1991). V roce 1991 vytvořila taneční pár s ing. Martinem Šimečkem, se kterým se stala v roce 1993 akademickou mistryní světa v tancích na ledě (Zakopane, Polsko) a vicemistryní v roce 1995 (Jaca, Španělsko). Na Zimních olympijských hrách v roce 1992 (Albertville, Francie) obsadili 10. místo a v roce 1994 (Lillehammer, Norsko) 8. místo. Jsou šestinásobnými účastníky mistrovství světa, kde získali tři osmá a dvě devátá místa. Na mistrovství Evropy startovali celkem šestkrát, nejlepším umístěním bylo 6. místo v roce 1995 (Dortmund, Německo). V mezinárodních soutěžích stáli na stupních vítězů na Americké brusli, Kanadské brusli, České brusli a Poháru národů. Jsou šestinásobnými mistry ČR resp. ČSFR v letech 1991 - 1996. Na mistrovství Evropy v Sofii roku 1991 byla Kateřina Mrázová zvolena MISS ME. V roce 1996 úspěšně vystudovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.


JUDr. Kateřina Mrázová

Kateřina Mrázová - Martin Šimeček

Mgr. Jaroslav Suchý (abs. 1989) je dalším naším absolventem, který byl úspěšným reprezentantem v krasobruslení. Mistr České republiky z roku 1995, účastník mistrovství světa z roku 1993 v Praze, kde obsadil 22. místo v kategorii mužů. Zúčastnil se šesti evropských šampionátů, jeho nejlepším umístěním byla 13. příčka na ME v Helsinkách (Finsko, 1993). Na mistrovství světa juniorů získal 7. místo v Sarajevu (Jugoslávie, 1986) a 10. místo v Kitcheneru (Kanada, 1987). Na Světové zimní univerziádě v roce 1993 vybojoval 9. místo (Zakopane, Polsko) a 16. místo v roce 1995 (Jaca, Španělsko). Jaroslav Suchý úspěšně dokončil v roce 1995 studium Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Mgr. Jaroslav Suchý

Úspěchy, kterých naši absolventi dosáhli v takové krasobruslařské velmoci, jakou Česká republika (Československo) byla, jsou skutečně mimořádné a ojedinělé.

Šachy

Absolutně nejlepších výsledků v reprezentaci školy vždy dosahovali šachisté. Již od obnovení gymnázia až do současnosti patřili mezi nejlepší nejen v Brně, ale i v rámci Československa i České republiky. Snímek z roku 1972 zachycuje první úspěšnou garnituru reprezentantů školy.


Sedící zleva: Jaroslav Boháč, Libor Kičmer, Jaroslav Mlynář, Josef Ježek, Libor Daněk
Stojící zleva: Jiří Rokos, Miroslav Trnka

Ve školním roce 1982/83 se na škole zformovalo výborné šachové mužstvo ve složeníPavel BlatnýPetra PolákováDominik MunzarVít Mikulík a Milan Dobeš, později doplněné Daliborem Bělíkem a Jiřím Jindrou. Toto mužstvo zvítězilo v krajském kole šachové olympiády středních škol a v národním kole bylo dvakrát druhé.

Úspěchem je i 5. místo v republikovém finále SŠ v roce 1999 (Lukáš ŘehůřekŠimon MacharáčekTomáš PelikánJan Herman) a 9. místo v roce 2000.

Gymnáziem pak prošla řada šachistů (Miroslav DruckmüllerOldřich Auda Šimon MacharáčekTomáš Mičánek a mnozí další), kteří hrají závodně ligové soutěže i mezinárodní turnaje a dosáhli hodnocení od kandidátů mistra až po mezinárodní velmistry. Nejúspěšnějšími absolventy je kvarteto hráčů, kteří jsou mezinárodními mistry i velmistry a podíleli se na reprezentaci ČSFR a České republiky na mistrovství světa, mistrovství Evropy i na Mezinárodní šachové olympiádě, nejvyšší soutěži družstev celého světa.


Úspěšné družstvo z roku 1983
Zleva: Pavel Blatný, Dalibor Bělík, Petra Poláková, Jiří Jindra

Mezinárodní velmistr Pavel Blatný (abs. 1986)
V roce 1985 získal na MS juniorů stříbrnou medaili ve Spojených arabských emirátech, když tehdy zvítězil nad dnešním mistrem světa FIDE V. Anandem a špičkovým velmistrem V. Ivančukem z Ukrajiny. Na ME juniorů v Groningenu získal dvě bronzové medaile. V domácích mistrovstvích to byl přebornický titul ČSFR v letech 1988 a 1990, je i dvojnásobným přeborníkem České republiky z roku 1997 a 2000. Od roku 1988 reprezentuje ČSFR a ČR na Mezinárodních šachových olympiádách: Thessaloniki 1988, Novi Sad 1990, Manila 1992, Moskva 1994, Jerevan 1996, Elista 1998, Istanbul 2000.

Mezinárodní velmistr Tomáš Polák (abs. 1992)
Stal se dorosteneckým přeborníkem ČSFR v roce 1991 a v témže roce se zúčastnil MS juniorů v brazilské Guarapuave, kde získal 10. místo. O rok dříve reprezentoval na ME v nizozemském Arnheimu (17. místo). Zúčastnil se šachových olympiád v Eliste (1998) a Istanbulu (2000).


Pavel Blatný

Tomáš Polák

Mezinárodní mistryně Petra Poláková-Kišová (abs. 1986)
Je trojnásobnou přebornicí ČSSR dorostenek v letech 1984, 1985, 1986 a rovněž třikrát zvítězila na mistrovství ČSSR (ČSFR) žen v roce 1985, 1989, 1992. Zúčastnila se MS juniorek v roce 1985 v Jugoslávii (13. místo) a ME juniorek v Rumunsku (9. místo). ČSFR reprezentovala na šachových olympiádách v jugoslávském Novém Sadu (1990) a filipínské Manile (1992).

Mezinárodní mistryně (1 bal velmistryně) Silvie Šaljová-Orságová (abs. 1994)
Získala titul mistryně ČR v praktickém šachu v roce 1995 a 1999, v aktivním (bleskovém) šachu v letech 1993, 1994, 1996, 2000 a 2001. Na MS juniorek v roce 1995 získala 14. místo a v roce 1993 16. místo. Na šachových olympiádách reprezentovala Českou republiku v roce 1994 v Moskvě a 1996 v Jerevanu. Kromě jiného se zúčastnila pásmového turnaje žen v roce 1999, mistrovství Evropy družstev v Batumi (1999) a ve Varšavě (2001).


Petra Poláková-Kišová

Silvie Šaljová-Orságová

To tedy bylo představení našich absolventů, kteří v této královské hře dosáhli významných mezinárodních úspěchů (i když další sportovní kariéru mají ještě před sebou) a kteří snad najdou následovníky i mezi současnými a budoucími studenty gymnázia.

Orientační běh

V roce 2000 oslavili orientační běžci České republiky jubileum - 50 let orientačního běhu v naší zemi. Tento krásný a pokaždé trochu jiný sport provozovaný v přírodě pochází ze Skandinávie. I když u nás takové popularity jako na Severu, kde je klub orientačního běhu v každé malé vesničce, nedosáhl, věnuje se mu v současné době v ČR více než osm a půl tisíce běžců.


Jana Hlaváčová-Galíková

Nejvýrazněji se do dějin orientačního běhu zapsala absolventka našeho gymnáziaJana Hlaváčová-Galíková (abs. 1981) a právem byla při příležitosti oslav jubilea orientačního běhu vyhlášena nejlepší orientační běžkyní uplynulých 50 let. K jejím největším individuálním úspěchům patří zisky stříbrné (1989) a dvou bronzových (1987, 1991) medailí na světových šampionátech na klasické trati, výraznou měrou pak pomohla ČSSR (ČSFR) vybojovat další čtyři medaile na MS ve štafetách (1983 stříbro, 1987 bronz, 1989 bronz, 1991 bronz). Ani její další úspěchy nejsou zanedbatelné (např. 5. místo na akademickém MS v roce 1982 nebo 7. místo na krátké trati na MS v roce 1991), a tak není divu, že je tato závodnice, přezdívaná Srnka, stále vzorem pro mnoho mladých orientačních běžců i běžkyň.

V reprezentaci byl i její starší bratr Jiří Hlaváč (abs. 1979), tak výrazných individuálních úspěchů však nedosáhl. Přispěl nicméně k umístění československého týmu na 6. příčce ve štafetách na MS v roce 1991.

Význačnou osobností českého orientačního běhu je i náš další absolvent a nynější profesor matematiky a informatiky Libor Zřídkaveselý (abs.1990). Největšího individuálního úspěchu dosáhl na MS v roce 1995 v Německu, kde doběhl na 7. místě. V roce 1991 získal bronzovou medaili ve štafetách na juniorském světovém šampionátu a přispěl k dalším výborným umístěním české štafety na seniorských mistrovstvích světa (1993 - 8. místo, 1995 - 5. místo, 1997 - 9. místo). Kromě vrcholového závodění pracuje Libor Zřídkaveselý od roku 1995 v předsednictvu Českého svazu orientačního běhu a věnuje se i trenérské činnosti. V březnu roku 2000 se stal šéftrenérem juniorského reprezentačního družstva, které na světovém šampionátu v roce 2000 získalo šest medailí, z toho 3 zlaté, a zvítězilo v prestižním bodování Poháru národů.


Libor Zřídkaveselý na stupních vítězů (uprostřed)

Dalším českým reprezentantem a současně naším absolventem je Martin Štěpánek(abs. 1991). Z jeho výsledků na mezinárodním poli stojí za povšimnutí především 4. místo na akademickém mistrovství světa v roce 1996.

Kromě výše zmíněných osobností prošly naším gymnáziem desítky dalších orientačních běžců (např. Radek NovotnýDobra Novotná) a dosud se mnozí z nich orientačnímu běhu věnují. Ne bezdůvodně je orientační běh nazýván sportem pro všechny. Zajímavé je, že nejvýraznějších úspěchů v něm dosahují lidé s nadprůměrným intelektem, lidé, kteří ve škole dosahovali výborných studijních výsledků. Asi i proto patří studenti našeho gymnázia mezi nejlepší orientační běžce.

Fotbal

Nejoblíbenější a nejrozšířenější kolektivní hrou na naší planetě je fotbal, česky kopaná. Kolébkou moderního fotbalu se stala na počátku 19. století Anglie, v českých zemích byl první zápas sehrán v roce 1886. V roce 1904 byl založen první český brněnský klub SK Moravská Slavia.

Je zajímavé, že ještě před vznikem Moravské Slavie sehráli studenti našeho gymnázia první zápas v kopané mezi brněnskými českými sportovci s mužstvem obchodní akademie na starém vojenském cvičišti mezi Královým Polem a Žabovřeskami, v análech brněnské kopané je uveden výsledek 4 : 2 pro naše studenty. Mnozí studenti našeho ústavu se pak stali předními hráči Moravské Slavie, která v rovnocenných zápasech hostila týmy z Prahy a Vídně, v roce 1910 se uskutečnilo utkání se skotským FC Aberdeen a v roce 1912 přijelo první anglické mužstvo Corinthians.

Mezi výborné fotbalisty patřili především Jindřich Drška (abs. 1903), Emil Kubíček(abs. 1909), Artur Kladivo (abs. 1905), Pavel Hájek (abs. 1909), Eduard Pavlíček(abs. 1903), Gabriel Beneš (abs. 1906) a někteří další. Protože část veřejnosti, někteří církevní hodnostáři i profesoři gymnázia kopané nepřáli, hrávali studenti pod různými pseudonymy, např. Paján, nebo Všivošinka, a k tomu se ještě maskovali vousy nebo licousy, aby je známí, kopané nepřející lidé, nepoznali.

K dalšímu rozmachu sportu i kopané pak došlo po obnovení gymnázia v roce 1968. Začaly se hrát mezitřídní turnaje a vytvořilo se reprezentační mužstvo školy, které se úspěšně účastnilo středoškolských her. Zajímavostí je, že vzniklo i dívčí fotbalové mužstvo, které však až dosud nenašlo pokračovatele. I tehdy řada studentů a absolventů hrála vrcholovou kopanou v FC Zbrojovka a BOBY Brno i v reprezentačních výběrech tehdejšího Československa.

Celkem 170 prvoligových zápasů sehrál Petr Kocman (abs. 1988), Libor Zelníček(abs. 1983) sehrál 105 zápasů a vstřelil 17 branek, přes stovku zápasů v nejvyšší fotbalové soutěži Československa a později České republiky mají na svém kontěJaroslav Jakub (abs. 1985) a Martin Špinar (abs. 1991). Ligové trávníky rovněž okusiliMichal Hošťálek (abs. 1987), Roman Široký (abs. 1992) a Petr Bartes (abs. 1995), v mládežnických reprezentačních výběrech byli úspěšní např. Radim Koláčný (abs. 1990), Martin Hložánek (abs. 1994) a mnozí další.


Petr Kocman

Libor Zelníček

Úspěšné je i reprezentační mužstvo gymnázia, které v letech 1998 - 2000 obsazovalo přední místa ve středoškolských hrách i přeboru brněnských středních škol, včetně 3. místa v přeboru středních škol nebo 1. místa v malé kopané. Několik studentů hraje v dorosteneckém mužstvu FC STAVO ARTIKEL Brno a reprezentačních výběrech České republiky. Je tedy vidět, že někteří studenti dovedou skloubit náročné studium na gymnáziu s vrcholovým sportem.

Odbíjená

Největšího úspěchu dosáhlo školní mužstvo hochů v letech 1987 - 1989, když dvakrát vyhrálo krajské středoškolské hry a postoupilo do celostátního finále. V roce 1987/88 v Praze skončilo mužstvo na 2. místě v ČSFR a nejlepším nahrávačem celé soutěže byl vyhlášen Ondřej Koudelka. Následující rok skončilo mužstvo v Českých Budějovicích na 4. místě. O tyto úspěchy se nejvíce zasloužili David VetchýOndřej KoudelkaPetr Koch a kapitán mužstva David Klimša.

Z absolventů, kteří se prosadili ve vrcholové odbíjené jmenujme například Janu Novákovou-Bystrou (abs. 1974), v letech 1987 - 1993 profesorku informatiky na gymnáziu. V letech 1974 - 1978 hrála extraligu za KPS Brno a s mužstvem získala 2. místo na mistrovství ČSSR (1977) a 2. místo v Evropském poháru vítězů poháru v sezóně 1977/78. Byla členkou 1akademických výběrů (s výběrem Univerzity J. E. Purkyně vyhrála Akademické mistrovství ČSR v roce 1975 a 1977), od roku 1978 do roku 1981 hrála za Univerzitu Brno druhou nejvyšší soutěž, tzv. 1. národní ligu.


Jana Nováková-Bystrá

Nejvyšší ligovou soutěž hráli také David Vetchý (abs. 1990) - byl i členem juniorské reprezentace, Ondřej Koudelka (abs. 1990) a Vojtěch Koudelka (abs. 1992), kteří sehráli přes stovku ligových zápasů. Mezi výborné volejbalisty patřili kromě jiných i Dagmar Kudová (abs. 1978) a Ladislav Chodák (abs. 1977). Řada absolventů pak hrála nižší volejbalové soutěže (druhá liga a krajské soutěže) nebo beachvolejbal (plážový volejbal).

V letech 1988 - 1992 učil na gymnáziu současný trenér českého národního mužstva dr. Zdeněk Haník, trenér reprezentace Rakouska (1996 - 1999), mistr republiky v roce 1990, mistr Rakouska v roce 1992. V naší a rakouské lize sehrál téměř 500 zápasů, v reprezentaci 200 zápasů.


Trenér reprezentace Zdeněk Haník před ME (Ostrava, 2001),
kde mužstvo ČR získalo 4. místo

Košíková

Gymnázium vždy mělo velmi silná školní mužstva hochů i dívek. V letech 1973 - 1976 bojovali hoši o přední místa v SHM na republikové úrovni (v roce 1976 obsadili hoši 8. místo), dívky dosahovaly nejlepších výsledků v letech 1999 - 2001.

Nejúspěšnější reprezentantkou byla Dagmar Pošvářová-Spáčilová (abs. 1976), která za národní mužstvo Československa sehrála v letech 1976 - 1980 celkem 135 zápasů, v lize pak přes 250 utkání (na snímku hráčka s číslem 9). Je dvojnásobnou vicemistryní Československa s mužstvem KPS Brno a mistryní Rakouska (1983), kdy hrála za UBLV Wien. Účastnila se mistrovství Evropy v roce 1978 (3. místo), v poháru Ronchettiové (po PMEZ druhá nejvyšší evropská soutěž klubů) získala 2. místo.


Dagmar Pošvářová-Spáčilová

Mezi další výborné basketbalisty patřili např. Jaromír Janča (abs. 1974), Eduard Výmola (abs. 1974), Ivo Veselý (abs. 1976), Romana Judasová (abs. 1981) a Sabina Šormová (abs. 1990). Z nejmladších absolventek pak jmenujme Barboru Opravilovou(abs. 2001) a Annu Poláškovou (abs. 2001), které s mužstvem Gambrinusu Brno získaly titul mistra České republiky a jsou členkami juniorské reprezentace ČR.

Lední hokej

I když na gymnáziu nikdy nestudovalo příliš mnoho aktivních hokejistů (na rozdíl např. od fotbalistů), vzniklo v letech 1972 - 1982 poměrně silné hokejové mužstvo vedené prof. Bartoňkem a Koláčným, které úspěšně bojovalo až ve finále krajských přeborů středních škol.


Hokejové mužstvo gymnázia na turnaji ve Zlíně (tehdejší Gottwaldov) v roce 1973

Dorosteneckou ligu hráli např. Zdeněk Horák (abs. 1972) nebo Marek Sedláček (abs. 2001), v juniorských reprezentacích startoval hráč Ingstavu Brno Radim Bartoněk (abs. 1980).

Ve třetím ročníku odešel do kanadsko-americké NHL Vratislav Čech, který dokončil studium střední školy v USA a v roce 1998 maturitou z českého jazyka své studium nostrifikoval. V roce 1997 byl draftován FLORIDOU PANTHERS (NHL), hrál na farmě KITCHENER RANGERS (OHL). V roce 1999 podepsal tříletou smlouvu s BOSTON BRUINS (NHL), a protože se neprobojoval do základního kádru, hrál nižší profesionální soutěž ECHL za GREENVILLE, v současnosti hraje za ATLANTIC CITY. Stále ovšem usiluje o start v mužstvu nejvyšší profesionální soutěže NHL (National Hockey League).


Vratislav Čech v dresu
FLORIFDA PANTHERS

... a při buly (hráč č. 21)
 

Cyklistika

Mezi absolventy bylo několik cyklistů, kteří v mládežnických kategoriích dosahovali velmi dobrých výsledků, mezi dospělými se ale už tolik neprosadili. Nejúspěšnějším dráhovým cyklistou (startoval i v silničních závodech) byl ing. Ctirad Fischer (abs. 1984). Kromě řady úspěchů v juniorské kategorii získal 2x titul mistra ČSSR ve stíhacím závodě jednotlivců na 4 km, titul ve stíhacím závodě družstev, je i dvojnásobným halovým mistrem ve stíhačce družstev. Je mistrem ČSSR v bodovacím závodě dvojic, v roce 1987 vybojoval v Evropském poháru 1. místo ve stíhacím závodě jednotlivců na 4 km, obsadil rovněž řadu druhých a třetích míst ve stíhacích závodech. Na Hrách dobré vůle v Moskvě (náhrada za bojkotované olympijské hry) získal v roce 1986 6. místo ve stíhacím závodě jednotlivců v nejlepším československém čase, který byl překonán až v roce 1999. Účastnil se mistrovství světa v Colorado Springs, kde obsadil 14. místo ve stíhačce jednotlivců a byl náhradníkem v týmu mistrů světa ve stíhačce družstev. Úspěchy slavil také v silničních závodech. Je mistrem ČSSR na 100 km v časovce družstev, v roce 1991 obsadil na mistrovství ČSFR 3. místo v časovce jednotlivců a 2. místo v časovce družstev. Na Závodu míru v roce 1991 získal 2. místo v soutěži družstev a 3. místo v etapě. Na mistrovství světa ve Stuttgartu v roce 1991 získal 10. místo v časovce družstev. Od roku 1987 je držitelem titulu Mistr sportu.


Ctirad Fischer

Lehká atletika

Lehká atletika byla na gymnáziu pěstována už v jeho počátcích, již v roce 1910 se konal první atletický pětiboj českých středních škol v Brně. Významnou osobností v historii sportovního Brna byl profesor gymnázia František Majda (učil zde v letech 1910 - 1923). On a mnozí jeho žáci byli ve dvacátých letech vedoucími činiteli moravské atletiky, která tehdy stála v čele celostátního hodnocení. Výborným atletem - běžcem byl Karel Viktor Červinka (abs. 1911), schopný organizátor a kromě toho mimořádně nadaný básník, nebo dr. Mirko Paráček (abs. 1939), mistr republiky ve sprintech a úspěšný sportovní spisovatel.

Dosud nejúspěšnější atletkou gymnázia je Ludmila Jimramovská (abs. 1977). V juniorské kategorii se stala čtyřnásobnou přebornicí ČR i ČSSR v bězích na 100 m a 200 m. V seniorské kategorii získala 6x titul mistryně ČSR v bězích na 60 m, 100 m a v dálce, 5x titul mistryně ČSSR ve stejných disciplínách, kromě toho 7 stříbrných a 3 bronzové medaile na mistrovství ČSSR. Startovala na ME v Praze v roce 1978 (10. místo ve štafetě 4 x 100 m), na ME v Aténách roku 1982 (13. místo v dálce) a na halovém mistrovství Evropy v Budapešti (7. místo v dálce). Kromě toho se účastnila řady soutěží a mítinků (např. 1. místo v dálce na Mezinárodním mistrovství Číny v roce 1982).


Ludmila Jimramovská

Velkým nedostatkem bylo, že gymnázium nemělo vlastní hřiště, a proto reprezentanti školy trénovali a trénují převážně ve sportovních oddílech.

V současné době je atletice na gymnáziu věnována značná pozornost, o čemž svědčí např. každoroční přebor tříd i třeba úspěchy v Juniorském maratónu, který je součástí Mezinárodního maratónu míru v Praze. V roce 1998 získalo mužstvo školy 7. místo, v roce 2001 8. místo.

Badminton

Zatím nejúspěšnějším absolventem v tomto sportovním odvětví je ing. Petr Koukal (abs. 1978), v letech 1984 - 1986 profesor informatiky na gymnáziu. Sehrál přes 400 ligových utkání, získal pětkrát titul mistra republiky v družstvech, jednou byl první a pětkrát třetí v mistrovství republiky jednotlivců, na mistrovství Evropy obsadil dvakrát 9. místo.


Petr Koukal

Kickbox

Tento dynamicky se rozvíjející sport, jehož původ je v Japonsku, k nám přišel asi před deseti lety. Za tuto krátkou dobu si získal popularitu, která se projevuje jak masovostí, tak i kvalitou borců, kteří se stále více prodírají do špičky v amatérských i profesionálních soutěžích.

Jedním z úspěšných reprezentantů je i Miloš Šnédar (na obrázku na nejvyšším stupni vítězů na mistrovství světa v Libanonu), profesor gymnázia (učí zde od roku 1994). Je amatérským mistrem světa z roku 1999 (Libanon), mistrem Evropy (Dánsko, 1996), třetí na ME v Itálii 1995 a na MS v Kanadě 1996. Je trojnásobným mistrem republiky (1996, 1997, 1999), vybojoval celkem 51 zápasů, z toho 41 vítězných.


Miloš Šnédar

Vodní lyžování

Jiří Buryška (abs. 1978) je dvojnásobným mistrem republiky v dorostu, v letech 1974 - 1978 byl členem reprezentačního mužstva, získal titul mistra republiky v roce 1977, na mistrovství Evropy v roce 1975 obsadil 4., 7. a 10. místo.

Jachting

MUDr. Petr Hýža (abs. 1991) dosáhl největších úspěchů v juniorské kategorii Finn. Získal titul mistra Československé republiky v letech 1990, 1991 a 1992. Na mistrovství Evropy juniorů obsadil v roce 1993 a 1994 shodně 7. místo. V roce 1998 získal titul mistra ČR ve třídě námořních jachet do 6,5 m.

Plavání

Hned po zavedení povinné tělesné výchovy na gymnáziích (šk. r. 1890/91) dostávali žáci v tělocviku průpravu pro plavání. Počet plavců stále vzrůstal: v roce 1894 umělo plavat 51,5 % žáků a v roce 1915 už 60,6 %. První gymnaziální plavecké závody se konaly již v roce 1912 v lázních na Ponávce.

V současné době se na plaveckém výcviku dětí podílejí především mateřské a základní školy, osnovy na gymnáziu povinné plavání nezařazují. Přesto se na naší škole vytvořila silná mužstva, složená ze studentů, kteří závodně plavali v různých klubech.

Mužstvo gymnázia ve složení Aleš KrupkaFilip VáclavíkJakub VáclavíkJan Přenosil,Pavel KnotekDavid Póč a Jan Novotný obsadilo v přeboru středních škol 3. místo (Liberec 1995) a v následujícím roce téměř ve stejném složení (místo Pavla Knotka nastoupil Jan Lesenský) získalo opět třetí místo v republikovém finále (Olomouc 1996).


Plavecké družstvo z roku 1996:
Horní řada zleva: Jakub Václavík, Jan Přenosil, Aleš Krupka
Prostřední řada: Jan Novotný, David Póč, Jan Lesenský
Spodní řada: Filip Václavík, prof. Zdeněk Jadvidžák (vedoucí mužstva)

Ostatní sporty

V závěrečné pasáži už uvedeme pouze jmenovitě některé úspěšné absolventy v dalších sportovních odvětvích. Ve stolním tenisu to byli ligoví hráči Hana Pešinová(abs. 1978) a Radomír Novobilský (abs. 1978), dva roky studovala na gymnáziuLenka Oulehlová, mnohonásobná mistryně republiky v moderní gymnastice, úspěšná reprezentantka Československa na olympijských hrách i světových šampionátech.

Naši absolventi se prosadili i v dalších zajímavých sportech, kde získali vysoká ocenění, např. Martin Dlouhý (abs. 1987) v paraglidingu, řada absolventů dosahovala velmi dobrých výsledků v alpském i klasickém lyžování.

V roce 1981 byl na gymnáziu založen GO - klub (japonská desková hra), jehož přední členové se účastnili turnajů v zahraničí i mistrovství ČSSR (7. místo). Tato generace však už nenašla pokračovatele, když jednoznačně převážila šachová hra. V době konání celostátních spartakiád byla na škole velmi populární džezgymnastika (nynější aerobik), v současné době je velký zájem o floorball.

V této kapitole jsme chtěli ukázat obrovskou škálu sportů a sportovců z řad absolventů a profesorů gymnázia, kteří dosáhli těch největších úspěchů. Znovu se omlouváme, pokud jsme někoho neuvedli a jestliže dostaneme nové podklady, napravíme to v dalším Programu. Děkujeme všem spolupracovníkům i samotným sportovcům, kteří nám pomohli tento náročný záměr realizovat.