Mezinárodní olympiády

Největší celosvětovou soutěží středoškolských studentů jsou předmětové olympiády. Obrovským individuálním úspěchem je už nominace do reprezentačního mužstva své země a vrcholem pak zisk některé z medailí ve vlastní soutěži. Je to samozřejmě i úspěch školy, na níž úspěšní olympionici studují a která jim vytváří podmínky k přípravě, ať už umožněním individuálního studia nebo zajištěním vedení těchto talentovaných studentů pracovníky vysokých škol a vědeckých ústavů.

Úspěchy našich studentů v Mezinárodních olympiádách jsou skutečně pozoruhodné, především v nejprestižnější Mezinárodní matematické olympiádě.

1. Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je nejstarší poválečná předmětová soutěž na našich školách. Vznikla v roce 1951 a iniciovala ji skupina matematiků v čele s profesorem Univerzity Karlovy v Praze dr. Eduardem Čechem, vědcem světového významu. Studenti středních škol soutěží ve třech kategoriích A, B, C, z nichž nejvyšší kategorie A je završena celostátním kolem. Z vítězů celostátního kola se pak vybírají členové družstva České republiky pro Mezinárodní matematickou olympiádu (MMO).

MMO probíhá již od roku 1959 a je to soutěž jednotlivců v řešení originálních matematických úloh určená mladým lidem do 20 let, kteří dosud nezahájili řádné studium na vysoké škole. Z každé pozvané země přijede šest soutěžících, kteří hájí barvy své i své země. Soutěž řídí mezinárodní jury, která vybere dvě trojice soutěžních úloh. O výsledném hodnocení rozhoduje celkový počet získaných bodů a podle něj získávají soutěžící I. cenu (zlatou medaili), II. cenu (stříbrnou medaili), III. cenu (bronzovou medaili), neodměnění si odvážejí alespoň účastnický diplom.

Bodové hranice medailí jsou stanoveny podle těchto zásad:

Počet medailistů má být zhruba polovina počtu všech účastníků.
Počet udělených prvních, druhých a třetích cen má být přibližně v poměru 1 : 2 : 3.

Oceněna mohou být i originální řešení.

Neoficiálně je sestavováno i pořadí zúčastněných zemí podle absolutního bodového zisku všech členů mužstva.

MMO se účastní v průměru 70 - 80 zemí z celého světa (tj. kolem 450 soutěžících). Jestliže se tedy některý student probojuje jako soutěžící na MMO, je to nejen významné potvrzení jeho mimořádných matematických schopností, ale také ocenění práce školy s matematickými talenty.

Úspěchy studentů Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně jsou v Mezinárodní matematické olympiádě vskutku impozantní a v posledním desetiletí absolutně nejlepší ze všech škol České republiky. Dosavadní úspěchy by byly stěží myslitelné, kdyby na gymnáziu nebyly od roku 1984 otevírány třídy se zaměřením na matematiku, kdyby neexistovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně a kdyby učitelé gymnázia nevolili a nenacházeli vhodné metody práce s těmito talentovanými žáky. Následující tabulka snad nejlépe dokumentuje platnost výroků v tomto odstavci.

Rok Jméno Cena
1971 Miroslav Kmošek -
1972 Miroslav Kmošek III.
1973 Miroslav Kmošek III.
1977 Martin Čadek III.
1989 Tomáš Brodský III.
1990 Michal Konečný III.
1991 Michal Konečný II.
Michal Stehlík II.
1992 Michal Stehlík II.
Pavel Růžička III.
1993 Jana Syrovátková I.
Michal Brodský III.
Ondřej Klíma III.
1994 Petr Kaňovský II.
Libor Mašíček III.
Filip Krška -
1995 Petr Kaňovský II.
Filip Krška III.
Libor Mašíček III.
Martin Nečesal III.
1996 Robert Špalek -
1997 Pavel Podbrdský I.
Lukáš Vokřínek III.
1998 Pavel Podbrdský II.
Lukáš Vokřínek II.
Tomáš Hanžl III.
Martin Viščor III.
Kristína Černeková (v reprezentaci Slovenska) -
1999 Lukáš Vokřínek III.
David Holec -
Pavel Moravec -
Martin Viščor -
2000 Jan Herman III.
Rudolf Stolař -
2001 Jan Herman -
Tomáš Protivínský -

Až dosud tedy naši studenti získali celkem 26 medailí, z toho 2 zlaté, 7 stříbrných a 17 bronzových. Historicky první zlatou medaili získala v roce 1993 Jana Syrovátková na 34. MMO v tureckém Istanbulu, druhou zlatou pak Pavel Podbrdský v roce 1997 na 38. MMO v Mar del Plata v Argentině. Prvním úspěšným řešitelem MMO byl Miroslav Kmošek v roce 1971.

Nyní uvedeme studenty Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně podle jejich medailového umístění:

Zlaté medaile

Jana Syrovátková Jana Syrovátková - I. cena
1993, 34. MMO, Istanbul, Turecko
Historicky první zlatá medaile v MMO

Pavel Podbrdský Pavel Podbrdský - I. cena
1997, 38. MMO, Mar del Plata, Argentina
Kromě toho:
II. cena - 1998, 39. MMO, Taipei, Tchaj-wan

Stříbrné medaile

Lukáš Vokřínek Lukáš Vokřínek - II. cena
1998, 39. MMO, Taipei, Tchaj-wan
Kromě toho:
III. cena - 1997, 38. MMO, Mar del Plata, Argentina
III. cena - 1999, 40. MMO, Bukurešť, Rumunsko

Petr Kaňovský Petr Kaňovský - II. cena
1994, 35. MMO, Hongkong
Kromě toho:
II. cena - 1995, 36. MMO, Toronto, Kanada

Michal Stehlík Michal Stehlík - II. cena
1991, 32. MMO, Sigtuna, Švédsko
Kromě toho:
II. cena - 1992, 33. MMO, Moskva, Rusko

Michal Konečný Michal Konečný - II. cena
1991, 32. MMO, Sigtuna, Švédsko
Kromě toho:
III. cena - 1990, 31. MMO, Beijing, Čína

Bronzové medaile

Miroslav Kmošek Miroslav Kmošek - III. cena
1972, 13. MMO, Krakov, Polsko
Kromě toho:
1973, 14. MMO, Moskva, SSSR - III. cena
úspěšný řešitel - 1971, 12. MMO, Žilina, ČSSR

Libor Mašíček Libor Mašíček - III. cena
1994, 35. MMO, Hongkong
Kromě toho:
III. cena - 1995, 36. MMO, Toronto, Kanada

Filip Krška Filip Krška - III. cena
1995, 36. MMO, Toronto, Kanada
Kromě toho:
účast - 1994, 35. MMO, Hongkong

Martin Viščor Martin Viščor - III. cena
1998, 39. MMO, Taipei, Tchaj-wan
Kromě toho:
účast - 1999, 40. MMO, Bukurešť, Rumunsko

Jan Herman Jan Herman - III. cena
2000, 41. MMO, Taejon, Jižní Korea
Kromě toho:
účast - 2001, 42. MMO, Washington, USA

Martin Čadek Martin Čadek III. cena
1977, 18. MMO, Bělehrad, Jugoslávie
Cena za originální řešení

Tomáš Brodský Tomáš Brodský - III. cena
1989, 30. MMO, Braunschweig, Německo

Pavel Růžička Pavel Růžička - III. cena
1992, 33. MMO, Moskva, Rusko

Michal Brodský Michal Brodský - III. cena
1993, 34. MMO, Istanbul, Turecko

Ondřej Klíma Ondřej Klíma - III. cena
1993, 34. MMO, Istanbul, Turecko

Martin Nečesal Martin Nečesal - III. cena
1995, 35. MMO, Toronto, Kanada

Tomáš Hanžl Tomáš Hanžl - III. cena
1998, 39. MMO, Taipei, Tchaj-wan

Účastníci

Robert Špalek Robert Špalek
1996, 37. MMO, Bombaj, Indie

Kristína Černeková Kristína Černeková
1998, 39. MMO, Taipei, Tchaj-wan Reprezentovala Slovensko

David Holec David Holec
1999, 40. MMO, Bukurešť, Rumunsko

Pavel Moravec Pavel Moravec
1999, 40. MMO, Bukurešť, Rumunsko

Rudolf Stolař Rudolf Stolař
2000, 41. MMO, Taejon, Jižní Korea

Tomáš Protivínský Tomáš Protivínský
2001, 42. MMO, Washington, USA

2. Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda má v České republice dlouhou tradici. Byla založena v roce 1959 a na jejím rozvoji se významně podílel prof. RNDr. Rostislav Košťál z Vysokého učení technického v Brně. Ten také spolu s dalšími významnými fyziky inicioval v roce 1996 vznik Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO). Této soutěže se účastní řešitelé ze všech pěti kontinentů (v současnosti přes 300 studentů z 60 - 70 zemí světa).

Národní soutěž (celostátní kolo je v kategorii A) i účast v mezinárodní soutěži nespočívá jen v řešení náročných fyzikálních problémů, ale je doprovázena doplňkovými formami práce se soutěžícími: organizují se korespondenční semináře, vydávají se studijní materiály a jsou pořádána soustředění nejlepších řešitelů. Z fyzikální olympiády se tak podařilo vytvořit jednu ze základních forem mimoškolní péče o žáky základních a středních škol s talentem pro fyziku. Ukázalo se jasně, že dobré výsledky v MFO musí být podloženy několikaletou promyšleně řízenou přípravou studentů.

Studenti České republiky se ve světové konkurenci vždy umísťují v první čtvrtině pořadí zúčastněných zemí. I když výsledky studentů Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně nejsou tak oslnivé jako v matematické olympiádě, dosavadní zisk jedné zlaté, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí je samozřejmě vynikající a svědčí o dobré práci školy i v této oblasti.

Přehled účasti studentů Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše na Mezinárodní fyzikální olympiádě:

Rok Jméno Cena
1976 Jiří Svoboda II.
1977 Jiří Svoboda (Absolutní vítěz MFO) I.
1987 Jaroslav Hora III.
1991 Filip Münz II.
1992 Filip Münz II.
1996 Pavel Klang III.
1998 Pavel Podbrdský III.
1999 Jaroslav Janský II.

Nyní uvedeme studenty Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně podle jejich medailového umístění:

Zlaté medaile

Jiří Svoboda Jiří Svoboda - I. cena
1977, 10. MFO, Hradec Králové, ČSSR
Kromě toho:
II. cena - 1976, 9. MFO, Budapešť, Maďarsko

Stříbrné medaile

Filip Münz Filip Münz - II. cena
1991, 22. MFO, Havana, Kuba
Kromě toho:
II. cena - 1992, 23. MFO, Helsinky, Finsko

Jaroslav Janský Jaroslav Janský - II. cena
1999, 30. MFO, Padova, Itálie

Bronzové medaile

Jaroslav Hora Jaroslav Hora - III. cena
1987, 18. MFO, Jena, Německo

Pavel Klang Pavel Klang - III. cena
1996, 27. MFO, Oslo, Norsko

Pavel Podbrdský Pavel Podbrdský - III. cena
1998, 29. MFO, Reykjavík, Island

3. Olympiáda v informatice

Olympiáda v programování vznikla jako samostatná kategorie P matematické olympiády ve školním roce 1985/86 a je určena všem studentům středních škol bez rozdílu věku, kteří se hlouběji zajímají o algoritmy a programování. Nejlepší řešitelé celostátního kola dostávají příležitost zúčastnit se mezinárodních soutěží středoškoláků v programování -celosvětové Mezinárodní olympiády v informatice (IOI) a regionální Středoevropské olympiády v informatice (CEOI).

Mezinárodní olympiáda v informatice vznikla v roce 1988 jako malá soutěž několika zemí, během let se však rychle rozrostla do rozměrů srovnatelných s jinými mezinárodními předmětovými olympiádami (v současné době se jí účastní již studenti z více než 70 zemí celého světa). Podobně jako u ostatních olympiád i v případě IOI je s vlastní soutěží spojena celá řada dalších forem práce se soutěžícími, jako je pořádání korespondenčních seminářů a odborných soustředění. Velmi významná je také role školy, na níž talentovaní žáci studují. Není tedy jistě náhodou, že na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně, škole s matematickým zaměřením, vyrůstají i skvělí programátoři, o čemž svědčí i výsledky v mezinárodních soutěžích.

I za krátkou dobu existence IOI již naši studenti získali 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile.

Výsledky studentů Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně na Mezinárodních olympiádách v informatice (IOI).

Rok Jméno Cena
1993 Jana Syrovátková II.
1994 Robert Špalek II.
Petr Novák III.
1995 Robert Špalek I.
Helena Kupková -
1996 Robert Špalek III.
1997 Mikuláš Patočka I.
2001 Marek Sulovský III.

Poznámka:
Od roku 1994 probíhá také Středoevropská olympiáda v informatice (CEOI), kde v roce 1995 získal Mikuláš Patočka II. cenu.

Teď uvedeme přehled studentů Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně podle získaných medailí:

Zlaté medaile

Robert Špalek Robert Špalek - I. cena
1995, 7. IOI, Eindhoven, Holandsko
Historicky první zlatá medaile
Kromě toho:
II. cena - 1994, 6. IOI, Haninge, Švédsko
III. cena - 1996, 8. IOI, Veszprém, Maďarsko

Mikuláš Patočka Mikuláš Patočka - I. cena
1997, 9. IOI, Kapské město, Jihoafrická republika

Stříbrné medaile

Jana Syrovátková Jana Syrovátková - II. cena
1993, 5. IOI, Mendoza, Argentina
Vítězství České republiky v neoficiálním pořadí zemí

Bronzové medaile

Petr Novák Petr Novák - III. cena
1994, 6. IOI, Haninge, Švédsko

Marek Sulovský Marek Sulovský - III. cena
2001, 13. IOI, Tampere, Finsko

Účastníci

Helena Kupková Helena Kupková
1995, 7. IOI, Eindhoven, Holandsko

4. Chemická olympiáda

U zrodu chemické olympiády stáli zanícení učitelé chemie, kteří počátkem šedesátých let začali organizovat soutěže na školách a posléze v okresech a krajích. Soutěží se v kategoriích A, B, C, D a výběrové kategorii E (pro střední školy s chemickým zaměřením). Kategorie A a E vrcholí celostátním kolem a mají mezinárodní pokračování.

Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády (MCHO) vyšla z Československa a její první ročník se konal v roce 1968 v Praze. V těžké konkurenci především specializovaných chemických tříd se naši studenti uplatnili pouze v počátcích obnoveného gymnázia. Dosud jedinou medaili (zato zlatou) získal Luděk Matyska.

Luděk Matyska Luděk Matyska - I. cena
1977, 10. MCHO, Bratislava, ČSSR
Kromě toho:
účastník - 1976, 9. MCHO, Halle, NDR

Petr Gebauer Petr Gebauer - účastník
1972, 5. MCHO, Moskva, SSSR

Poznámka:
V Mezinárodní biologické olympiádě jsme dosud neměli svého zástupce, i když naši studenti dosahovali předních umístění v celostátních kolech biologické olympiády, resp. v soutěži Natura semper viva.

5. Ceny PRAEMIUM BOHEMIAE

V roce 2000 začala v České republice působit nadace s názvem "NADACE B. JANA HORÁČKA ČESKÉMU RÁJI", jejímž zřizovatelem je Bohuslav Jan Horáček, úspěšný podnikatel z Kanárských ostrovů. Narodil se 4. prosince 1924, v roce 1943 absolvoval obchodní akademii v Trutnově a Vysokou obchodní školu v Praze. V roce 1949 emigroval do Německa, později do dalších západních států. Postupně vybudoval řetězec hotelů ve Španělsku - na Kanárských ostrovech. Nyní hotely prodal, zabezpečil rodinu a získané prostředky uložil v bezpečných západních bankách. Rozhodl se, že z nemalých úroků bude trvale pomáhat svým krajanům a oceňovat ty osobnosti v České republice, které nejvíce přispívají rozvoji vědy a umění.

Jednou z forem je udělování prestižních cen PRAEMIUM BOHEMIAE ve dvou kategoriích.

Studentům - účastníkům mezinárodních olympiád v oborech fyzika, chemie, biologie, matematika a programování.
Osobnostem nebo skupinám osob, které se výrazně zasloužily o rozvoj oborů ekonomie, medicína, chemie, fyzika, matematika, ochrana přírody a dále umělcům v různých oborech.

Cenu tvoří finanční částka a medaile (u cen první kategorie), resp. soška (u cen druhé kategorie).

První ceny PRAEMIUM BOHEMIAE v kategorii pro studenty byly uděleny již v roce 2001 a kritériem pro jejich udělení byla úspěšná účast na příslušné mezinárodní olympiádě v roce 2001. Za zisk zlaté medaile je to 50.000,- Kč, stříbrné 30.000,- Kč, bronzové 25.000,- Kč, úspěšný řešitel dostal 15.000,- Kč.

Vyhlášení laureátů cen PRAEMIUM BOHEMIAE se provádí slavnostním způsobem vždy 4. prosince kalendářního roku - v den narození zřizovatele. Škoda, že podobná nadace nevznikla již o 10 let dříve, neboť naši studenti by patřili mezi nejúspěšnější sběratele cen. I když hlavním motivem nadále zůstane především úspěch ve vlastní soutěži, je udělování cen PRAEMIUM BOHEMIAE významný počin, který může přispět ke stimulování rozvoje vědy a umění v České republice.

6. Země, v nichž řešili naši studenti mezinárodní olympiády

Argentina Mendoza, Mar del Plata
Čína Beijing
ČSSR Hradec Králové, Bratislava
Finsko Helsinky, Tampere
Holandsko Eindhoven
Hongkong  
Indie Bombaj
Island Reykjavik
Itálie Padova
JAR Kapské Město
Jižní Korea Taejon
Jugoslávie Bělehrad
Kanada Toronto
Kuba Havana
Maďarsko Budapešť, Veszprém
Německo Jena, Halle, Braunschweig
Norsko Oslo
Polsko Krakov
Rumunsko Bukurešť
SSSR Moskva
Švédsko Haninge, Sigtuna
Tchaj-wan Taipei
Turecko Istanbul
USA Washington


Země, v nichž řešili naši studenti mezinárodní olympiády