Výlet 1.ag do Anthroposu

Autor příspěvku: Jakub Koňárek,1.ag

Dne 7. 10. 2015 se třída 1.ag, vypravila na výlet do areálu Moravského zemského muzea, do Anthroposu. Jeli jsme městskou hromadnou dopravou tramvají číslo jedna ze zastávky Malinovského náměstí na zastávku Pisárky.

Při příchodu k muzeu byla ještě troška času a rozhodli jsem se jej strávit na nedaleko vzdáleném hřišti s kostrami dinosaurů. Z tohoto hřiště pochází také tato úvodní fotka, na které je celá třída 1.ag. Když byl ten pravý čas, vstoupili jsme do muzea a vydali se na cestu pravěkem.

Australopithecus

V prvním poschodí areálu Anthropos jsme se setkali s paní provádějící a začali jsme naši výpravu. Zjistili jsme, že patříme do skupiny primátů, ve které je mimo nás dvě stě padesát druhů. Poté jsme se zajímali o vývoj člověka od opice k současnému člověku. Začali jsme rodem Australopithecus. Do této skupiny patří například Lucy, jejíž ostatky jsme viděli za vitrínou. Žila před třemi miliony lety, ruce měla přizpůsobené šplhu. Žila cca. dvacet pět let. Smrt způsobil nejspíše úraz týlu.

Homo Habilis – člověk zručný

Na řadu přišel rod Homo, tedy člověk. Konkrétněji Homo habilis, tedy člověk zručný.  Jeho potrava byla převážně semenná a masitá. Když nebylo maso, jedli morek z kostí. Jako zástupce člověka zručného můžeme uvést například jedenáctiletého chlapce z Nariokotome. Měřil přibližně metr a půl, měl dvakrát větší mozek než jedinci doposud. Rod Homo vynalezl také pěstní klín, který výborně padl do ruky. Dělat se s ním dalo všechno. Od trhání až po drcení a krájení. Zvěř lovili tak, že ji nejdříve uhonili, a když už nemohla, ulovili ji.

Homo Erectus – člověk vzpřímený

Žil před 1 a ½ milionem let až 200 tisíci lety. Rozšířil se z Afriky do Asie a Evropy. Člověk vzpřímený je pro nás zajímavý hlavně tím, že se jeho pozůstatky našli v Brně na Stránské skále. Začal používat oheň, především na opékání potravy, ale i zastrašování zvěře. Jeho postava je už podle názvu vzpřímenější, rovnější, důsledkem hominizace.

Homo Sapiens – člověk rozumný

Žil před 200 tisíci lety až 40 tisíci lety. V Evropě žil druh, který se nazýval člověk Neandrtálský. Nález byl v jeskyni Kůlna. Žili v minus čtyřiceti až padesáti stupních Celsia. Člověk bojoval se zvířaty o prostor. Lovili mamuty. Takový mamut má dva třímetrové kly a čtyři stoličky. Mamut srstnatý je vysoký asi čtyři metry, o mládě se stará asi pět let a pak ho opouští. Sní 180 kg za den. Žije asi šedesát let. Loví se jedenkrát až dvakrát do roka.

Člověk rozumný začal také pohřbívat, jako příklad mohu uvést Věstonický trojhrob. Nebožtíci se potírali červenou hlínou, které se říkalo hlinka. Vyráběli také různé sošky žen, říkalo se jim Venuše, například Věstonická Venuše, která byla nalezena v Dolních Věstonicích v ohništi. Ochočovali vlky, než se vyvinul vlk do dnešního psa, trvalo to dvacet pět tisíc let. Malovali různé jeskyní malby, červená barva se získávala z prachu, černá z uhlu.