Dvaadvacet prací prošlo přísným sítem školního kola SOČ a postupují do okresního (vybrané dokonce přímo do krajského) kola

 Soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) si rok od roku získává čím dál větší oblibu mezi samotnými studenty. Jsme moc rádi, že během ledna a února naši studenti dokompletovali hned 23 nádherných prací, z nichž z administratovních důvodů (nemůžeme poslat více než 6 prací do oboru matematika) "pouze" 22 prací přihlašujeme do okresního kola. "Poškozené" Janě Bušové z 2.A se velmi omlouváme, neboť pravidla postupu do vyšších kol jsou jasně daná, a podáváme přehled 22 postupujících prací:


Obor


jméno


téma


vedoucí


01. matematika a statistika


Adéla Heroudková


Nekonečné řady


Mgr. Petr Pupík


Václav Zvoníček


Generování pseudonáhodné posloupnosti nad konečným tělesem pomocí Möbiovy funkce 

 


Mgr. Petr Pupík


Daniel Perout - -


Trojúhelník moci


Aleš Kobza

 


Vojtěch Turland

 


Quandle uzlu


Dominik Trnka Petr Pupík


Zdeněk Pezlar -


Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy


Tomáš Perutka Mgr. Petr Pupík


Viktorie Blahová -


Riemannova hypotéza

 


prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

P. Pupík


02. fyzika


Jakub Koňárek


Variační řešení okrajové úlohy v elasto-statice


Doc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.


Michal Konicar


Malé ostrovní systémy obnovitelných zdrojů


Mgr. Pavel Řehák


04. biologie


Hana Slámová


Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců.


Vácha, Martin, Doc. RNDr., Ph.D

Iva Kubištová


Otto Jirka


Single cell analýzy aktivace kaspázy-3 ve vztahu k vývoji kostí  


Švandová, Eva, Ph.D.  

Iva Kubištová


06. zdravotnictví


Andrea Dobrovolná


Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení


MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Iva Kubištová


Magdalena Petrlová


Modely indukce komorové tachykardie na izolovaném srdci pro potřeby testování antiarytmických substancí.  


Scheer, Peter, MVDr., Ph.D.  

Iva Kubištová


08. ochrana a tvorba životního prostředí


Bea Kupská


Parazité sumečků rodu Ameiurus v ČR


Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D

Iva Kubištová


12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie


Cyril Povolný


Jak se dostat do vesmíru?  


Ridoško, Tomáš, Ing.  


Vilém Reška


Vývoj mobilní aplikace na přijímačky na iOS


Mgr. Petr Pupík


Filip Steinmetz


Tvorba grafického rozhraní pro IR spektroskopii


Mgr. Zdenek Moravec, Ph.D.

V. Kyasová


14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času


Alžběta Suškevičová


Průpravná cvičení pro fun carvingový oblouk


S. Zvolská


Karolína Vermouzková


Poruchy autistického spektra- od prvních projevů k diagnóze


G. Chovancová


Kateřina Kratochvílová


Meditace a její vliv na psychické zdraví


M. Horák


16. Historie


Rachel Konvalinková


Překlad fragmentů deníku terezínského vězně


I. Sedlinská


Matyáš Rusín


Pozůstatky pozdně pleistocenní fauny z lokality Pavlov I.


S. Sázelová

Iva Kubištová


18. Informatika


Lukáš Brázdil


Rawesi


M. Blaha

 Na závěr patří poděkování všem vedoucím prací, bez jejichž připomínek by tyto práce nebyly tak kvalitní, a také poděkování kolegyni Ivě Kubištové, která všechny práce SOČ přečetla a přispěla tak k jejich vysoké úrovni! Děkujeme!

Ani šachisté na vyšším gymnáziu se nedali zahanbit a také postupují na MČR

Šikovné šachisty máme i na vyšším gymnáziu. Sestava (zleva Mikhail Ivanov, Radek Zabloudil, Šimon Volák a David Barák) se stejně jako jejich mladší repretým Jarošky probojovala až do celorepublikového finále Mistrovství ČR v šachu středních škol. V jihomoravské kvalifikaci našli jediného přemožitele - Biskupské gymnázium Brno, které se budou snažit porazit (stejně jako všechny ostatní soupeře) v republikovém finále. Držíme jim k tomu palce!

Šachisté z nižšího "převálcovali" všechny soupeře a jedou na Mistrovství ČR

 

Skvělého úspěchu dosáhlo šachové mužstvo nižšího gymnázia (zleva Michael Ulčák, Vilém Faja, Petr Glozar a Filip Nezval). V kvalifikaci na MČR ZŠ porazili všech 13 jihomoravských soupeřů, kvalifikaci tak vyhráli a postupují do celostátního finále. Chlapci, ke skvělému výsledku gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále!

Školní kolo recitační soutěže

Úřední hodiny o jarních prázdninách

V období od 17. února do 21. února 2020 jsou úřední hodiny denně od 10:00 do 12:00 hodin pouze v budově na tř. Kpt. Jaroše. V této době lze odevzdat přihlášky ke studiu.

Odevzdávání přihlášek ke studiu na střední škole

Přihlášky ke studiu na naší škole lze odeslat poštou (doporučeně), nebo osobně v obou budovách školy denně od 7:30 do 15:00 hodin nejpozději do pondělí 2. března 2020. Výjimkou je období jarních prázdnin (od pondělí 17. února do pátku 21. února), kdy budeme přihlášky přijímat jen v budově na tř. Kpt. Jaroše pouze v úředních hodinách, tj. denně od 10:00 do 12:00 hodin.

Klasifikace ve 2. pololetí

Průběžná klasifikace žáků bude všem žákům a jejich rodičům přístupná v systému Edupage po jarních prázdninách, tj. od pondělí 24. února 2020. Do tohoto termínu obdrží jak žáci, tak jejich rodiče přístupová práva do systému Edupage. Modul "Klasifikace" v informačním systému gymnázia již není ve 2. pololetí funkční.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázium

Naše škola pro zájemce organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podrobné informace a přihlášku k těmto kurzům si můžete prohlédnout v přílohách tohoto článku.

Doprovodné prezentace o přijímacích zkouškách ze Dne otevřených dveří (14.1.2020)

 Prezentace najdete v připojených přílohách...

Syndikovat obsah