Národní kolo České lingvistické olympiády

Jaroslav Herman z 2.B a Vít Procházka z 3.C se probojovali do národního kola ČLO. 45 zúčastněných studentů z celé České republiky se v závěrečném klání potýkalo například se šluštinou, manamštinou nebo na’vijštinou. Vít obsadil 5. příčku, což v celkovém výsledku letošní České lingvistické olympiády znamenalo skvělé 6. místo. Jaroslav byl v národním kole 28. Tento bodový zisk vzhledem k umístění v předchozích kolech stačil na konečné 16. místo. Jarošáci se v silné konkurenci rozhodně neztratili a my jim děkujeme za skvělou reprezentaci!

Martina Literáková

Jaro na Jarošce 2018

Ve čtvrtek 10. května 2018 proběhlo vystoupení sborů a dalších hudebních uskupení našeho gymnázia v kulturním centru Rubín.

Fotografie z dopoledního vystoupení pro nižší gymnázium

 

 

Krajské kolo SOČ se opět konalo na Jarošce

Dne 10. 5. 2018 se na Gymnáziu Tř. Kpt. Jaroše konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci vyzvednou ve čtvrtek 3. května 2018 ve vestibulu školy v době od 12.00 do 17.00 hodin, kdy bude zveřejněno i pořadí uchazečů pod kódy přidělenými uchazečům v den zkoušky. Při převzetí rozhodnutí je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti.

Téhož dne od 14.00 do 16.00 hodin ve sborovně budou moci zákonní zástupci nahlédnout do dokumentace k přijímacímu řízení.

V pozdních večerních hodinách bude pořadí zveřejněno na adrese www.jaroska.cz.

Opravdu je matematická olympiáda jen pro chlapce? Krajské kolo MO C to úspěšně vyvrací!

Kolegovi Petru Pupíkovi, nadšenému mezinárodnímu sudímu agility, který vyučuje matematiku v matematické kvartě, se již čtvrtým rokem daří naprosto neuvěřitelné věci. Nejen že "jeho" kvartáni běžně ovládají a aplikují učivo standardně probírané v septimě, ale navíc i zcela bezbolestným způsobem porážejí své starší kamarády v matematických soutěžích.

Pouze osm úspěšných druháků MO v JmK, mezi nimi hned tři naši

V úterý 10. dubna 2018 se v každém kraji po celé republice konalo krajské kolo matematické olympiády kategorie B, určené pro studenty druhých ročníků čtyřletých gymnázií, kvart šestiletých gymnázií a sext osmiletých gymnázií.

Patnáctka primánů je na prvních dvou místech v okresním kole matematické olympiády šesťáků

Zdá se Vám nadpis tohoto článku nesmyslný? Ale kdepak, v matematické olympiádě kategorie Z6 určené pro studenty šestých tříd základních škol a primány osmiletých gymnázií je tolik vynikajících žáků, že je nutno vyhlásit hned šestnáct prvních a šestnáct druhých míst.

V první desítce okresního kola matematické olympiády pro žáky sedmých tříd má Jaroška devět zástupců

Velmi nešťasně začal příběh letošního okresního kola matematické olympiády kategorie Z7, určené pro studenty sedmých ročníků základních škol a sekund osmiletých gymnázií. Na předem naplánovaný termín (stanovený a oznámený MŠMT cca 18 měsíců předem) 17.

V okresním kole matematické olympiády pro žáky osmých tříd jsme získali všechna první místa

V úterý 17. dubna 2018 se v budově spřátelené ZŠ Sirotkova konalo okresní kolo matematické olympiády pro osmáky základních škol, primány šestiletých gymnázií a terciány osmiletých gymnázií. Naše gymnázium vzorně reprezentovalo 37 studentů obou tercií pod vedením profesorů Petry Eliášové a Petra Stupky.

Syndikovat obsah