Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Úřední hodiny v době jarních prázdnin

Úřední hodiny v době jarních prázdnin budou pouze ve středu 13. 2. 2019 v době od 9.00 do 13.00 hodin jen v kanceláři budovy vyššího gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 14. V uvedenou dobu je možný příjem přihlášek ke studiu.

Zpráva o Olympiádě v českém jazyce

V prosinci 2018 proběhlo na vyšším i na nižším gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce, vítězové reprezentovali naši školu v obou kategoriích (I. a II.) v dalším – městském – kole a umístili se:

Výsledky okresního – městského kola Olympiády v českém jazyce 2018/19

I. kategorie
Olga Dvořáková , 4.bg 1. místo

II. kategorie
Jaroslav Herman, 3. B 3. místo
Vít Procházka , 4. C 7. místo

Všem našim úspěšným účastníkům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším – krajském kole.

55. Národní kolo Chemické olympiády kategorie A

Ve dnech 28.1. až 31.1.2019 se v Brně na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity konalo 55. národní kolo Chemické olympiády kategorie A a E.

foto: PřF MU: https://www.facebook.com/sci.muni.cz

Dobročinné akce na Příční

V prosinci se na nižším gymnáziu uskutečnily dvě dobročinné akce: Krabice od bot a Bazárek pro Krtka.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Basketbal Slovaňák vs. Jaroška – videa

Do regionálního kola České lingvistické olympiády postupují čtyři studenti

Letošního ročníku ČLO se ve školních kolech zúčastnilo více než 2100 studentů. Do regionálního kola zvou pořadatelé celkem 223 soutěžících. Jsme potěšeni, že mezi nimi budou i čtyři Jarošáci: Vít Procházka ze 4.C (vítěz školního kola, v celkovém pořadí všech zúčastněných 5.), Kryštof Zamazal ze 3.A (2. ve ŠK, celkově 55.), Jaroslav Herman ze 3.B (3. ve ŠK, celkově 69.) a Kryštof Křejpský ze 3.B (4. ve ŠK, celkově 101.). Všem postupujícím gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v regionálním kole.

Martina Literáková

Pozvánka na Den otevřených dveří (15.1.2019)

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro uchazeče o studium a jejich rodiče

v úterý 15. ledna 2019

v budovách Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 14 a Příční 16

Pozvánka na třídní schůzky a hovorové hodiny (8.1.2019)

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky a hovorové hodiny, které se konají v budově na tř. Kpt. Jaroše 14 v úterý 8. ledna 2019.

Syndikovat obsah