Biologické úspěchy na nižším gymnáziu

28. března 2018 vybojovali studenti nižšího gymnázia v soutěži Den ptactva 4.místo. Družstvo bylo tvořeno Barborou Konečnou a Katkou Novotnou (3bg) a Alenou Chvátilovou a Alenou Janáčkovou(3ag). 10. dubna 2018 studenti - Anna Buchníčková, Martin Marinov a Štěpán Kučera (4bg) vybojovali v soutěži INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE také 4.místo.

Talent Education - projekt Erasmu

Ve dnech 10. – 15. dubna 2018 se skupina osmi studentů naší školy, spolu se studenty z Gymnázia Řečkovice Brno, Gymnázia Luďka Pika z Plzně, Bonaventura College Leiden a Stedelijk Gymnasium Leiden (Nizozemí) a Elektrotechniško-Računalniška Strokovna Šola In Gimnazija Ljubljana (Slovinsko), zúčastnila mezinárodního setkání v Ljubljaně.

Krajské kolo biologické olympiády kategorie B

V krajském kole Biologické olympiády kategorie B se skvěle umístila Hana Slámová z 1.B. - musela prokázat nejen všeobecný přehled biologie, znalosti druhů rostlin a živočichů, ale i vše k tématu souvisejícímu s odpady v přírodě, které bylo určené pro letošní ročník. Totéž musel prokázat i Jaroslav Herman z 2.B, který se umístil na vynikajícím sedmém místě. Blahopřejeme!

Úspěch na ŠPÍL-BERGU 2018

Jaroška má krále Jaderné maturity

Týden na partnerské škole v USA

V prvním dubnovém týdnu navštívila skupina 10 studentů naší školy USA a poznávala život na South Kent School ve státě Connecticut. Jedná se o soukromou internátní chlapeckou školu se zaměřením na sport. Kromě aktivní účasti na hodinách matematiky a debaty s americkými studenty o současném dění v našich zemích představili naši studenti svým novým kamarádům formou prezentace krásy a zajímavosti z České republiky a přiblížili jim život na Jarošce.

Informace k přijímacím zkouškám

Rozpis přijímacích zkoušek:

  • 12.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na čtyřletém gymnáziu I. termín
  • 13.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na osmiletém gymnáziu I. termín
  • 16.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na čtyřletém gymnáziu II. termín
  • 17.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na osmiletém gymnáziu II. termín

Přijímací zkoušky do obou typů vzdělávání se konají v budově na tř. Kpt. Jaroše 14 v Brně.

Čas zahájení zkoušky je vždy v 8:30. Uchazeči se dostaví na uvedenou adresu 20 minut před zahájením zkoušky.

Ve vestibulu školy bude zveřejněn rozpis uchazečů do učeben. Rozpis uchazečů do učeben se shoduje s informacemi, které uchazeči obdrželi dopisem.

Doporučené dopisy adresované zákonnému zástupci uchazeče byly rozeslány dne 27.3.2018 pro čtyřleté studium a dne 28.3.2018 pro osmileté studium, obsahovaly pozvánku (viz příloha pod článkem) a kritéria přijímacího řízení (https://www.jaroska.cz/node/1143).

Ondra Peterka a Jakub Pham se v němčině nenechali zahanbit

Dne 8. března proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce (kategorie pro nižší gymnázia), kterého se zúčastnil náš student Ondřej Peterka. Tomu se podařilo získat krásné čtvrté místo v poměrně velké konkurenci mezi ostatními gymnázii v dané kategorii. Úspěšným se stal také Jakub Pham z třetího ročníku, který v kategorii určené pro vyšší gymnázia, obsadil páté místo. Soutěž v obou kategoriích zahrnovala část poslechovou a konverzační, při níž měli soutěžící prokázat jazykové znalosti: schopnost porozumět mluvenému slovu a při ústní interakci schopnost zapojit se do diskuse na dané téma.

OPEN SCHOOL 2018 ve firmě Red Hat

Ve středu 4.4.2018 společnost Red Hat Czech, s. r. o., uspořádala již počtvrté akci Open School pro studenty nejen brněnských středních škol. Zájem studentů o tuto úspěšnou akci roste, a proto počet účastníků byl letos omezen na 230 osob.

Syndikovat obsah