Chemie

Letní laborky pro nadané (šílené) chemiky 2019

Ve dnech 26. až 29. 8. 2019 jsme se jako skupina nadšených chemiků setkali v prostorách laboratoří organické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, jež se nachází v brněnském Univerzitním kampusu.
 

55. Národní kolo Chemické olympiády kategorie A

Ve dnech 28.1. až 31.1.2019 se v Brně na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity konalo 55. národní kolo Chemické olympiády kategorie A a E.

foto: PřF MU: https://www.facebook.com/sci.muni.cz

LETNÍ LABORKY PRO ŠÍLENÉ CHEMIKY 2018

Chemická olympiáda kategorie C

Dne 22.3.2018 se konalo školní kolo Chemické olympiády kategorie C. Zúčastnilo se sedm studentů z prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia (Jiří Mazuch 2.C, Hana Slámová 1.B, Václav Nevyhoštěný 2.A, Šimon Albrecht 2.B, Magdalena Petrlová 1.B, Jindřich Matuška 1.A, Vojtěch Turland 2.A). Všichni byli úspěšnými řešiteli.
Do krajského kola, které se konalo dne 18.4.2018 na Chemické fakultě VUT Brno, postoupili dva nejlepší. Hanka Slámová vybojovala 8. místo, Jirka Mazuch 11. místo.
Oběma blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Jarošky.

Chemická olympiáda kategorie D

Školní kolo Chemické olympiády kategorie D proběhlo dne 12.2.2018 na nižším gymnáziu. Účast byla vysoká, olympiády se zúčastnilo 19 studentů ze 3. a 4. ročníků. Ve školním kole byli všichni účastníci úspěšnými řešiteli.

Pět nejlepších postoupilo dále do okresního kola ChO kat. D (Jakub Koňárek jako náhradník za nemocného Martina Marinova ze 4.bg):

Chemické a přírodovědné soutěže ve školním roce 2016/2017

53. ročník Chemické olympiády

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnil 53. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 44 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, B, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO, v kategorii A do celostátního kola, student Filip Svěrák byl pozván i k výběru studentů na ICHO. Do mezinárodního kola ChO se sice nepropracoval, přesto je to velký úspěch a v celkovém pořadí se dokonce posunul na vyšší příčku oproti umístění v národním kole. Všichni účastníci si zaslouží velké uznání za vynaloženou práci a energii, neboť chemická olympiáda patří k nejnáročnějším oborovým soutěžím nejen po stránce vědomostní, ale i z hlediska praktických laboratorních znalostí a zručnosti. Úspěšným řešitelům a vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně zdaru i v 54. ročníku Chemické olympiády!

Prázdninová akce PK CHEMIE: Letní soustředění v laboratořích PřF MU

  V loňském roce na konci srpna se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity letní soustředění pro nadšené chemiky. Akce se zúčastnilo 29 studentů z nižšího i vyššího gymnázia, kteří si o prázdninách udělali čas.

Soutěže s chemickou tematikou: Chemikální 2016

 

52. ročník Chemické olympiády

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil 52. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 21 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, B, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO, v kategorii A dokonce až do celostátního kola.

Chemická olympiáda 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnil 51. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 33 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO.

Syndikovat obsah