Dějepis - Společenské vědy - Dějiny umění

Anthropos a třída 1.ag

Datum: 
Čtvrtek, 30. říjen 2014 - 12:45
Anthropos

Naše prohlídka v Moravském zemském muzeu

Osmnáctého září zamířila naše třída 2.bg spolu s paní profesorkou Zubíčkovou na výstavu "Unikáty zemských muzeí" do Moravského zemského muzea.Tato výstava vznikla jako oslava dvoustého výročí od založení, takže každé z našich tří nejstarších muzeí (Národní, Moravské zemské, Slezké zemské) na výstavu přispělo svým nejvzácnějším předmětem.

Výstava Unikáty zemských muzeí

V rámci volitelného předmětu D2 navštívili naši maturanti výstavu „Unikáty zemských muzeí“. Tato expozice nabídla možnost zhlédnout tři výjimečné sbírkové předměty světového významu: Věstonickou venuši brněnského MZM, hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic, jež je majetkem Národního muzea v Praze, a železné meteority Slezského zemského muzea. Tři největší zemská muzea v ČR si tímto společným projektem připomínají dvě století své existence, které oslaví v průběhu následujících pěti let a cela výjimečně své sbírkové unikáty vystavují. Po ukončení výstavy budou tyto originály opět uloženy do muzejních depozitářů.

9. ročník dějepisné soutěže

V 9. ročníku dějepisné soutěže v kategorii A zvítězila Patricie Kokrhánková, na 2. místě skončila Linda Pešková (obě ze 4.B) a 3. místo obsadila Lucie Zatloukalová ze 4.D. V kategorii B zvítězily studentky 2.B Zuzana Kadlecová a Tran Diem My. Všem vítězům blahopřejeme.

Zlato – symbol moci a bohatství

Vážení čtenáři, milí studenti, rád bych krátce něco napsal o výstavě konané nedávno v Moravském zemském muzeu s názvem Zlato – symbol moci a bohatství, kterou naše třída 3. bg navštívila. Výstavu jsme zhlédli v úterý 6. listopadu v Dietrichsteinském paláci na brněnském Zelném trhu. Všechny exponáty byly v jedné místnosti, rozmístěny v několika vitrínách.

Zlato ... symbol moci a bohatství

Výstava v Moravském zemském muzeu, kterou jsme navštívili se studenty dějepisného semináře, má sice komorní podobu, ale lze na ní spatřit unikátní exponáty, z nichž ještě některé nebyly nikdy vystavovány. Celou expozicí nás provázel zasvěcený výklad kurátorky výstavy. Upozornila nás na nejvzácnější předměty.

Komunismus ve 20. století očima jeho obětí

V úterý 27. 3. 2012 se v aule našeho gymnázia uskutečnila přednáška a následná beseda s trojicí bývalých politickýh vězňů na téma Komunismus ve 20. století očima jeho obětí. Studenti se sešli v hojném počtu a neváhali se se svými dotazy zapojit do diskuze a obohatit tím celou akci.

Studenti jednali o znovuzavedení vízové povinnosti pro země západního Balkánu

Ve středu 21. prosince 2011 se sešlo 27 vybraných studentů našeho gymnázia na simulovaném modelovém zasedání Rady EU, které proběhlo v prostorách školy. Studenti se vžili do rolí ministrů vnitra jednotlivých členských států Evropské unie a na základě připravených propozic hájili zájmy zemí, které zastupovali. Studenti si tak při jednání o otázkách vízové a azylové politiky otestovali svoje diplomatické a prezentační schopnosti.

Akce proběhla z podnětu studentského parlamentu za pomoci profesorky Holubové.

Dějepisná soutěž

Dne 3. května 2011 se uskuteční 7. ročník dějepisné soutěže, tentokrát na téma sv. Anežka Česká a její doba (800. výročí narození). Přihlásit se můžete do dvou kategorií. 1. zpracování zadaného tématu formou prezentace, 2. vědomostní kvíz. Bližší informace získáte u svých vyučujících dějepisu.

Syndikovat obsah